Markus Luotola

Markus Luotola työskentelee julkisena oikeusavustajana Keski-Suomen oikeusaputoimistossa.

”Julkinen oikeusavustaja hoitaa yksityishenkilöiden asioita. Hän toimii päämiehensä avustajana oikeudenkäynnissä riita- ja rikosasioissa. Asiakkaita avustetaan myös muissa kuin oikeuskäsittelyä vaativissa asioissa, kuten esimerkiksi perukirjojen, testamentin, avioehdon tai kauppakirjojen laatimisessa. Kaikkiaan oikeusavustajan työnkuva on hyvin laaja-alainen.

Asianajotyö on varsin monipuolista työtä, eivätkä työpäivät tästä johtuen ole rutiininomaisia. Työ on ongelmien ratkaisemista ja sovinnon hakemista. Jos asiasta pystytään sopimaan osapuolten kesken, on lopputulos yleensä pysyvämpi. Oikeudenkäynnin lopputuloksena on aina voittaja ja häviäjä, ja häviäjän on joskus vaikea sitoutua oikeuden ratkaisuun.

Työn palkitsevuus tulee siitä kun onnistuu auttamaan ihmistä hänen juridisessa ongelmassaan. Silloin varsinkin kokee onnistuneensa, jos asiaan saadaan ratkaisu sovittelemalla.

Minulla on oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Lisäksi olen auskultoinut käräjäoikeudessa ja suorittanut Suomen asianajajaliiton asianajajatutkinnon. Ennen valtion oikeusaputoimistoon siirtymistäni toimin yksityisessä asianajotoimistossa asianajajana. Oikeusavustajana toimiminen edellyttää kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sekä omien asiakkaiden että vastapuolen asiakkaiden ja asianajajien.

Valtion oikeusaputoimistot ovat nykyään suuria yksiköitä. Iso työyhteisössä töitä voidaan jakaa kunkin erityisosaamisen tai kiinnostuksen mukaan ja kollegiaalista tukea on tarvittaessa saatavilla. Mieleistä on myös työajan säännöllisyys.”