Teija Tepponen

Teija Tepponen työskentelee yleisenä edunvalvojana Keski-Suomen oikeusaputoimistossa.

”Edunvalvoja huolehtii päämiehen omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Asiakaskunta on vaihtelevaa, yhteistä heille on se, että he eivät terveydellisistä syistä kykene itse hoitamaan omia asioitaan.

Tyypillisiä tehtäviä ovat päämiehen taloudenpitoon liittyvien laskujen ja korvaushakemusten hoitaminen, velkojen järjestely ja päämiehen edustaminen luvanvaraisissa oikeustoimissa, kuten asunto-osakkeiden ja omakotitalojen osto- ja myyntitilanteissa tai ositus- ja perinnönjaossa. Kaiken kaikkiaan työnkuva on hyvin vaihteleva.

Edunvalvojan työssä päivän kulun voi suunnitella itse, mutta suunnitelmat voivat myös mennä hetkessä uusiksi. Palkitsevaa työssä ovat konkreettiset tulokset.

Minulla on alempi korkeakoulututkinto.

Haluan jatkossakin työskennellä edunvalvonnan tehtävissä. Valtio on hyvä työnantaja, koulutus- ja kehittymismahdollisuudet ovat erinomaiset.”