Oikeusaputoimistot

Valtion oikeusaputoimistoilla on kaksi tehtävää: ne antavat oikeusapupalveluja ja yleisen edunvalvonnan palveluja.

Toimistot antavat asianajopalveluja oikeusapuun oikeutetuille. Julkiset oikeusavustajat ovat asianajotehtävissä itsenäisiä ja riippumattomia ja velvollisia noudattamaan hyvää asianajotapaa. Yleisen edunvalvonnan palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan asioistaan ja oikeuksistaan. Edunvalvoja huolehtii käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksen perusteella yleensä päämiehensä taloudellisista asioista.

Oikeusaputoimistoja on yhteensä 27. Toimistolla voi olla useita toimipaikkoja. Yhteensä oikeusaputoimistoissa työskentelee noin 900 henkilöä.

Oikeusaputoimiston päällikkönä on johtava julkinen oikeusavustaja. Asianajotyötä tekevät julkiset oikeusavustajat, heitä avustavat oikeusapusihteerit. Edunvalvontayksikön toimintaa johtaa johtava yleinen edunvalvoja. Edunvalvontapalveluita tarjoavat yleiset edunvalvojat ja edunvalvontasihteerit. Lisäksi yleisiä hallintotehtäviä hoitaa kansliahenkilöstö.

Kelpoisuutena julkisen oikeusavustajan virkaan on yliopistossa suoritettu ylempi oikeustieteen tutkinto sekä riittävä kokemus asianajajan työstä tai tuomarin tehtävien hoitamisesta. Edunvalvojan viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Toimistohenkilöstön koulutustaso on pääosin keskiaste tai alin korkea-aste.

29.12.2014
Työskentelen yleisenä edunvalvojana Keski-Suomen oikeusaputoimistossa.
29.12.2014
Julkinen oikeusavustaja
Ladataan...
Julkaistu 4.12.2014 klo 14.49, päivitetty 4.12.2014 klo 14.49


Hyvä tietää meistä

Oikeusaputoimistoja on yhteensä 27. Toimistolla voi olla useita toimipaikkoja. Yhteensä oikeusaputoimistoissa työskentelee noin 900 henkilöä.

Oikeusaputoimiston päällikkönä on johtava julkinen oikeusavustaja. Asianajotyötä tekevät julkiset oikeusavustajat, heitä avustavat oikeusapusihteerit.


Yhteystiedot

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot