Oikeusrekisterikeskus

Olemme asiantuntijavirasto, joka toimii oikeusministeriön hallinnonalan IT-palvelukeskuksena kehittäen ja ylläpitäen erilaisia hallinnonalalla käytössä olevia tietojärjestelmiä. Vastaamme myös hallinnonalan rekistereiden rekisterinpidosta, tiedonhallinnasta sekä varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta. Toimimme hallinnonalan IT-hankintayksikkönä ja olemme itsenäinen kirjanpitoyksikkö.

Luotettu tietovarantojen osaaja

Rekisterinpitäjänä tuotamme ja luovutamme luotettavia rekisteritietoja viranomaisille, yrityksille, yhteisöille ja kansalaisille. Rekisterinpidossa tärkeintä on huomioida julkisuusperiaatteen noudattaminen ja yksityisyydensuojan toteutuminen. Valtaosa rekisteriemme sisällöstä on arkaluonteista tietoa. Käytetyimmät rekisterimme ovat rikosrekisteri, sakkorekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri sekä velkajärjestelyrekisteri.

Täytäntöönpanoon osallistuvana viranomaisena vastaamme sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanosta sekä käytämme valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Tehtävänämme on myös tuomittujen vahingonkorvausten suorittaminen rikoksen johdosta vahinkoa kärsineiden hakemuksesta silloin, kun rikokseen perustuvaa menettämisseuraamusta on pantu täytäntöön.

Tiedonhallinnan osalta huolehdimme tutkimustarkoituksiin käytettävien rekisterien ylläpidosta ja tietojen luovuttamisesta sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietovarannon tietopalvelutehtävistä. Lisäksi tuotamme palveluja hallinnonalalle muun muassa tiedonhallintasuunnitelmien ja lomakkeiden ylläpitoon liittyen sekä tietoarkkitehtuuria, tilastointia ja raportointia kehittäen.

Oikeushallinnon ketterä digikumppani

Tietojärjestelmäkehityksen asiantuntijoina me ORK:ssa kehitämme, tuotamme ja tuemme niitä tietojärjestelmiä, joita hallinnonalan virastot päivittäisessä työssään tarvitsevat. Lisäksi vastaamme Valtorin ohjauksesta ja palvelusopimuksista, joilla hankimme toimialariippumattomat ICT-palvelut koko oikeusministeriön hallinnonalalle. Toimintamme perustuu läpinäkyvyyteen ja kustannustehokkuuteen. Meille palvelulähtöisenä organisaationa on tärkeää, että järjestelmämme ovat helppokäyttöisiä, tarkoituksenmukaisia, toimintavarmoja ja luotettavia.

Hallinnonalan tietojärjestelmäkokonaisuus käsittää useita kymmeniä tietojärjestelmiä. Järjestelmien avulla hallitaan ja käsitellään asiakkaiden ja viranomaisten asioita ja tietoja. Tietojärjestelmiä on toteutettu alan yleisimpiä teknologioita ja menetelmiä käyttämällä. Toiminnassamme korostuvat tietoturvallisuuden tekniset vaatimukset, sillä suuri osa hallittavasta tiedosta on salassa pidettävää.

Tiivistä yhteistyötä muiden virastojen kanssa

Asiakkaitamme voivat olla periaatteessa ketkä tahansa ja mistä päin maailmaa tahansa, oli sitten kyseessä sakon perintä tai esimerkiksi rikosrekisteriotteen antaminen. ICT-puolella asiakkaitamme ovat oikeushallinnon toimintasektorit, mm. oikeusministeriö, tuomioistuimet ja Rikosseuraamuslaitos, ulosottovirastot, syyttäjänvirastot, edunvalvonta- ja oikeusaputoimistot. Teemme paljon yhteistyötä myös muiden viranomaisten kanssa, ja tärkeitä sidosryhmiämme ovat oman hallinnonalamme lisäksi muun muassa poliisi, ELY-keskukset ja aluehallintovirastot. EU-yhteistyötä teemme rikosrekisteri- ja täytäntöönpanoasioissa eri maiden viranomaisten kanssa.

Joustavasti etänä ja läsnä

Työntekijöillemme on monenlaisia koulutustaustoja. Meillä työskentelee mm. insinöörejä, juristeja, tradenomeja ja muita alansa ammattilaisia, jotka ovat kehittäneet osaamistaan oman erityisalansa tarpeisiin niin työtehtävissään kuin erilaisissa koulutuksissa, joita henkilöstöllemme tarjoamme. Etenkin ICT-puolella projektiosaaminen, ketterän kehityksen metodit sekä asiakaslähtöinen ajattelutapa ovat tärkeitä asiantuntijataitoja.

Virastomme sijaitsee keskeisellä paikalla Hämeenlinnan keskustassa, mutta etätyömahdollisuutemme ovat joustavat ja hyvät. Virastotalo tarjoaa tiloja eri tarpeisiin, ja käytössämme on modernit neuvottelu- ja työvälineet. Monipuolisilla työpisteillä on otettu huomioon erilaiset työskentelyn tavat, ja sopivia tiloja löytyy niin läsnä olevaan kuin hybridityöskentelyynkin.

Tutustu myös ORK:n podcast-sarjaan, jossa esittelemme ORK:ssa työskentelyä ja ORK:n asiantuntijuuksia: SoundCloud/Oikeusrekisterikeskus.

Ladataan...
Julkaistu 5.12.2014 klo 12.59, päivitetty 14.3.2022 klo 14.36

Oikeusrekisterikeskuksen logo.

Yhteystiedot

Wetterhoffinkatu 2
13101 Hämeenlinna
(ei asiakaspalvelupistettä)

Puh.vaihde: 029 56 65631

Oikeusrekisterikeskuksen verkkosivut

Sosiaalinen media

Twitter

LinkedIn

Instagram