Oikeusrekisterikeskus

Oikeusrekisterikeskus (ORK) on oikeusministeriön alla toimiva asiantuntijavirasto, joka toimii oikeusministeriön hallinnonalan IT-palvelukeskuksena kehittäen ja ylläpitäen erilaisia tietojärjestelmiä. Lisäksi ORK vastaa useiden oikeusministeriön hallinonalan rekistereiden rekisterinpidosta ja tiedonhallinnasta sekä sakkojen ja maksujen täytäntöönpanosta.

Rekisterinpitäjänä tuotamme ja luovutamme luotettavia rekisteritietoja viranomaisille, yrityksille ja yhteisöille sekä kansalaisille. Rekisterinpidossa erityispiirteenä on julkisuusperiaatteen noudattamisen ja toisaalta yksityisyydensuojan toteuttamisen huomioiminen. Valtaosa rekisteriemme sisällöstä on arkaluonteista tietoa. Tietoja luovutetaan henkilölle itselleen tai eri viranomaisille lainsäädännön asettamissa rajoissa. Käytetyimmät rekisterimme ovat rikosrekisteri, sakkorekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri sekä velkajärjestelyrekisteri.

Täytäntöönpanoon osallistuvana viranomaisena panemme sakot ja saamiset täytäntöön ystävällisen päättäväisesti. Huolehdimme varallisuusrangaistusten, mm. sakkojen ja erilaisten korvausten, täytäntöönpanosta.

Tietojärjestelmäkehityksen asiantuntijoina kehitämme käyttäjäystävällisiä ja toimintaa tukevia oikeushallinnon tietojärjestelmiä ja ylläpidämme niiden laatua kustannustehokkaasti. Olemme oikeushallinnon tilaaja-asiakkaiden asiantuntevana kumppanina toteuttamassa hallinnonalan tietojärjestelmäpalveluja osallistumalla sopimusten mukaisesti palveluiden tuottamiseen.

Virastomme palvelee kansalaisia, viranomaisia sekä oikeusministeriön hallinnonalan virastoja.  Asiakkaitamme voivat olla periaatteessa ketkä tahansa ja mistä päin maailmaa tahansa, oli sitten kyseessä sakon perintä tai esimerkiksi rikosrekisteriotteen antaminen.  Järjestelmäkehityksen asiakkaita ovat oikeushallinnon toimintasektorit, mm. oikeusministeriö, tuomioistuimet ja Rikosseuraamuslaitos, ulosottovirastot, syyttäjänvirastot, edunvalvonta- ja oikeusaputoimistot.

Teemme yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, sidosryhmiämme ovat mm. poliisi, tuomioistuimet, ulosotto, syyttäjä ja vankilat. EU-yhteistyötä teemme rikosrekisteri- ja täytäntöönpanoasioissa eri maiden viranomaisten kanssa. Tietojärjestelmien kehittämisessä tärkeitä kumppaneita ovat Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, valtion yhteishankintayksikkö Hansel ja eri järjestelmätoimittajat.

Työntekijöillemme on monenlaisia koulutustaustoja. Meillä työskentelee mm. insinöörejä, juristeja, tradenomeja ja muita ammattilaisia, jotka ovat kehittäneet osaamistaan oman erityisalansa tarpeisiin työtehtävissään sekä erilaisissa koulutuksissa. Projekti- ja kehitysosaaminen sekä ketterän kehityksen toimintatavat ja asiakaslähtöinen ajattelutapa ovat meillä tärkeitä asiantuntijataitoja. Virastomme sijaitsee Hämeenlinnassa, mutta joustavilla etätyösopimuksilla voidaan tehtäviä hoitaa osittain myös muualta.

Tutustu myös ORK:n podcast-sarjaan, jossa esitellään valtiolla ja ORK:ssa työskentelyä sekä ORK:n eri asiantuntijuuksia: SoundCloud/Oikeusrekisterikeskus.

13.5.2019
Työskentelen IT-suunnittelijana Oikeusrekisterikeskuksessa.
13.5.2019
Työskentelen rekisterisihteerinä Oikeusrekisterikeskuksessa.
5.12.2014
Työskentelen ylitarkastajana Oikeusrekisterikeskuksessa.
Ladataan...
Julkaistu 5.12.2014 klo 12.59, päivitetty 9.7.2020 klo 7.10

Oikeusrekisterikeskuksen logo.

Yhteystiedot

Wetterhoffinkatu 2
13101 Hämeenlinna
(ei asiakaspalvelupistettä)

Puh.vaihde: 029 56 65631

Oikeusrekisterikeskuksen verkkosivut

Sosiaalinen media

Twitter

LinkedIn

Instagram