Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on oikeusministeriön yhteydessä toimiva puolueeton ja riippumaton valtion viranomainen, jonka tehtävänä on tutkia eri aloilla sattuneita vakavia onnettomuuksia ja niiden vaaratilanteita.

Turvallisuustutkintalaki määrittelee Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävät ja toimivallan. Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on tutkia kaikki suuronnettomuudet ja suuronnettomuuden vaaratilanteet riippumatta niiden laadusta sekä vakavat ilmailu-, raideliikenne- ja vesiliikenneonnettomuudet ja niiden vaaratilanteet. Lisäksi turvallisuustutkintalaki määrittää poikkeuksellisten tapahtumien tutkintamenettelyt.

Tyypillisiä toimenkuvia

Onnettomuustutkintakeskuksen toiminta on jaettu viiteen tutkintahaaraan: ilmailu-, raideliikenne-, vesiliikenne- ja muihin onnettomuuksiin sekä poikkeuksellisiin tapahtumiin. Jokaiselle tutkintahaaralle on nimetty johtava tutkija, joka vastaa alansa onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan johtamisesta.

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus käyttää tutkinnassa ulkopuolisia asiantuntijoita ja avustajia. Onnettomuustutkintakeskus kouluttaa asiantuntijat turvallisuustutkintaan. Heidät nimitetään erikseen suorittamaan tiettyä tehtävää esimerkiksi tutkintaryhmän jäseneksi.

Visio

Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on onnettomuuksista oppimalla edistää sitä, että Suomessa on kaikilla turvallista elää ja toimia. Onnettomuustutkintakeskuksen päämääränä on, että turvallisuustutkinta on tärkeä ja arvostettu osa turvallisuustyötä. Onnettomuustutkintakeskus on luotettava, puolueeton, kehitystä seuraava ja ammattitaitoinen toimija, joka pystyy tutkinnallaan ja siihen perustuvalla monipuolisella viestinnällään edistämään eri toimijoiden turvallisuustyötä.

Ladataan...
Julkaistu 7.4.2015 klo 14.37, päivitetty 9.7.2020 klo 8.43

Yhteystiedot

Ratapihantie 9
00520 HELSINKI
Puh. 02956 66870
Fax. 09 876 4375

Onnettomuustutkintakeskuksen verkkosivusto