Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitos tekee vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden hyväksi. Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta.

Rikosseuraamuslaitoksessa työskentelee 2600 ammattilaista, joista noin puolet työskentelevät vartiointi- ja valvontatehtävissä. Yhdyskuntaseuraamustyön parissa työskentelee noin kahdeksan prosenttia henkilöstöstä. Rikosseuraamuslaitoksessa on työpaikkoja myös esimerkiksi asiantuntijoille, ohjaajille, sosiaalityöntekijöille, opettajille ja papeille.

Työllisyystilanne on rikosseuraamusalalla hyvä. Valvontahenkilöstö työllistyy usein heti rikosseuraamusalan tutkinnon suoritettuaan. Koska valvontahenkilöstön tutkintokoulutusta järjestää vain Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, voidaan koulutusmäärät sopeuttaa kulloinkin vallitsevaan työllisyystilanteeseen.

Tavoitteena turvallisempi yhteiskunta ja uusintarikollisuuden ehkäisy

Rikosseuraamuslaitoksen ensisijaisena tehtävänä on huolehtia, että tuomioistuimien määräämät rangaistukset pannaan täytäntöön lainmukaisesti ja turvallisesti. Laitoksen erityisenä tavoitteena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta vähentämällä tuomittujen riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rangaistusajan tavoitteena on ohjata tuomittua kohti rikoksetonta elämää. Rangaistusaika suunnitellaan ja toteutetaan niin, että tuomittu voi kehittää valmiuksiaan päästä kiinni uuteen elämään tuomionsa suorittamisen jälkeen. Kun tuomittu saa rangaistusaikanaan harjaannusta elämänhallintaa tukevissa taidoissa, on hänellä paremmat mahdollisuudet rangaistuksen suoritettuaan sijoittua osaksi yhteiskuntaa sen täysivaltaisena jäsenenä.

Työmahdollisuuksia eri puolilla Suomea

Rikosseuraamuslaitoksen perusyksiköitä ovat eri puolella maata sijaitsevat yhdyskuntaseuraamustoimistot ja vankilat. Yhdyskuntaseuraamustoimistoja on 14 ja vankiloita 26. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö sijaitsee Helsingissä. Sen lisäksi valtakunnallisia yksiköitä ovat Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vantaalla sekä täytäntöönpanoyksikkö Turussa. Koulutuskeskus järjestää vartijakoulutusta sekä alan täydennyskoulutusta. Täytäntöönpanoyksikkö vastaa nimensä mukaisesti tuomion muodollisesta täytäntöönpanosta.

Suomi on jaettu kolmeen rikosseuraamusalueeseen. Jokaisella niistä toimii arviointikeskus, joka vastaa laitoksiin sijoittamisesta sekä tutkintavankeuden kautta vankilaan tulevien tuomittujen arvioinnista ja sen perusteella tehtävästä rangaistusajan suunnittelusta. Hallintotyö puolestaan on keskitetty aluekeskuksiin.  Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikka sijaitsee Kuopiossa, Länsi-Suomen alueen Tampereella ja Etelä-Suomen alueen Helsingissä.

Lue lisää Rikosseuraamuslaitoksesta työnantajana RISEn verkkosivuilta.

19.6.2017
Työskentelen rikosseuraamustyöntekijänä Rikosseuraamuslaitoksessa.
17.1.2017
Työskentelen Kuopion vankilassa vartijana.
18.11.2014
Työskentelen erikoissuunnittelijana Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnossa.
Ladataan...
Julkaistu 17.11.2014 klo 15.46, päivitetty 9.7.2020 klo 9.16

Rikosseuraamuslaitoksen toimipaikka.

Yhteystiedot

Rikosseuraamuslaitos toimii usealla paikkakunnalla.

Keskushallintoyksikkö 
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki

puhelinvaihde 029 56 88500

Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivut

Sosiaalinen media

Twitter

Youtube

LinkedIn

Instagram