Rikosseuraamuslaitos

Me Rikosseuraamuslaitoksessa teemme vaikuttavaa, luotettavaa ja merkityksellistä työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Kuulumme oikeusministeriön hallinnonalaan ja vastaamme yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta sekä tutkintavankeuden toimeenpanosta.

Meillä työskentelee noin 2600 rikosseuraamusalan ammattilaista, joista noin puolet tekevät työtä valvontatehtävissä vankiloissa. Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa työskentelee esimerkiksi rikosseuraamustyöntekijöitä ja tukipartio-ohjaajia. Tarjoamme työpaikkoja myös muun muassa rikosseuraamusesimiehille, asiantuntijoille, ohjaajille, psykologeille, opettajille ja papeille.

Työllisyystilanteemme on hyvä, ja esimerkiksi valvontahenkilöstö työllistyy usein heti rikosseuraamusalan tutkinnon suoritettuaan. Koska valvontahenkilöstön tutkintokoulutusta järjestää vain Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, voidaan koulutusmäärät sopeuttaa kulloinkin vallitsevaan työllisyystilanteeseen. Tutkintokoulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa, jolloin avautuu lisää uramahdollisuuksia monipuolisten tehtäviemme parista. 

Tavoitteenamme on lisätä valmiuksia rikoksettomaan elämään

Tehtävänämme on ensisijaisesti huolehtia, että tuomioistuimien määräämät rangaistukset pannaan täytäntöön lainmukaisesti ja turvallisesti. Rangaistusajan tavoitteena on ohjata tuomittua kohti rikoksetonta elämää. Rangaistusaikana lisätään tuomitun valmiuksia kiinnittyä osaksi yhteiskuntaa yhteistyössä tuomitun, hänen läheistensä sekä laajan yhteistyöverkostomme kanssa.

Kun tuomittu saa rangaistusaikanaan harjaannusta elämänhallintaa tukevissa taidoissa, on hänellä paremmat mahdollisuudet rangaistuksen suoritettuaan sijoittua osaksi yhteiskuntaa sen täysivaltaisena jäsenenä.

Työmahdollisuuksia eri puolilla Suomea

Yhdyskuntaseuraamustoimistot ja vankilat sijaitsevat eri puolilla maata. Yhdyskuntaseuraamustoimistoja on 14 ja vankiloita 26. Keskushallintoyksikkömme sijaitsee Helsingissä, ja muita valtakunnallisia yksiköitämme ovat Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vantaalla sekä täytäntöönpanoyksikkö Turussa. Koulutuskeskus järjestää vartijakoulutusta sekä alan täydennyskoulutusta, ja täytäntöönpanoyksikkö vastaa nimensä mukaisesti tuomion muodollisesta täytäntöönpanosta.

Suomi on jaettu kolmeen rikosseuraamusalueeseen. Jokaisella niistä toimii arviointikeskus, joka vastaa laitoksiin sijoittamisesta sekä tutkintavankeuden kautta vankilaan tulevien tuomittujen arvioinnista ja sen perusteella tehtävästä rangaistusajan suunnittelusta. Hallintotyö puolestaan on keskitetty aluekeskuksiin. Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikka sijaitsee Kuopiossa, Länsi-Suomen alueen Tampereella ja Etelä-Suomen alueen Helsingissä.

Lue lisää Rikosseuraamuslaitoksesta työnantajana verkkosivuiltamme.

Ladataan...
Julkaistu 17.11.2014 klo 15.46, päivitetty 12.3.2021 klo 11.27

Rikosseuraamuslaitoksen toimipaikka.

Yhteystiedot

Rikosseuraamuslaitos toimii usealla paikkakunnalla.

Keskushallintoyksikkö 
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki

puhelinvaihde 029 56 88500

Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivut

Sosiaalinen media

Twitter

Youtube

LinkedIn

Instagram