Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitos vastaa rangaistusten täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuden toimeenpanosta. Laitos toimii oikeusministeriön ohjauksessa ja toteuttaa ministeriön linjausten mukaista kriminaalipolitiikkaa.

Rikosseuraamuslaitoksessa työskentelee noin 2600 henkilöä, joista vartiointi- ja valvontatehtävissä on suunnilleen puolet. Yhdyskuntaseuraamustyön parissa työskentelee likimain kahdeksan prosenttia henkilöstöstä. Naisten osuus koko henkilökunnasta on 41 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä on osapuilleen 45 vuotta.

Työllisyystilanne on rikosseuraamusalalla hyvä. Valvontahenkilöstö työllistyy usein heti rikosseuraamusalan tutkinnon suoritettuaan. Koska valvontahenkilöstön tutkintokoulutusta järjestää vain Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, voidaan koulutusmäärät sopeuttaa kulloinkin vallitsevaan työllisyystilanteeseen.

Rikosseuraamuslaitoksen ensisijaisena tehtävänä on huolehtia, että tuomioistuimien määräämät rangaistukset pannaan täytäntöön lainmukaisesti ja turvallisesti. Laitoksen erityisenä tavoitteena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta vähentämällä tuomittujen riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rangaistusajan tavoitteena on ohjata tuomittua kohti rikoksetonta elämää. Rangaistusaika suunnitellaan ja toteutetaan niin, että tuomittu voi kehittää valmiuksiaan päästä kiinni uuteen elämään tuomionsa suorittamisen jälkeen. Kun tuomittu saa rangaistusaikanaan harjaannusta elämänhallintaa tukevissa taidoissa, on hänellä paremmat mahdollisuudet rangaistuksen suoritettuaan sijoittua osaksi yhteiskuntaa sen täysivaltaisena jäsenenä.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö sijaitsee Helsingissä. Sen lisäksi valtakunnallisia yksiköitä ovat Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vantaalla sekä täytäntöönpanoyksikkö Turussa. Koulutuskeskus järjestää vartijakoulutusta sekä alan täydennyskoulutusta. Täytäntöönpanoyksikkö vastaa nimensä mukaisesti tuomion muodollisesta täytäntöönpanosta. Laitoksen perusyksiköitä ovat eri puolella maata sijaitsevat yhdyskuntaseuraamustoimistot ja vankilat. Yhdyskuntaseuraamustoimistoja on 14 ja vankiloita 26.

Suomi on jaettu kolmeen rikosseuraamusalueeseen. Jokaisella niistä toimii arviointikeskus, joka vastaa laitoksiin sijoittamisesta sekä tutkintavankeuden kautta vankilaan tulevien tuomittujen arvioinnista ja sen perusteella tehtävästä rangaistusajan suunnittelusta. Hallintotyö puolestaan on keskitetty aluekeskuksiin.  Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikka sijaitsee Kuopiossa, Länsi-Suomen alueen Tampereella ja Etelä-Suomen alueen Helsingissä.

19.6.2017
Työskentelen rikosseuraamustyöntekijänä Rikosseuraamuslaitoksessa.
17.1.2017
Työskentelen Kuopion vankilassa vartijana.
18.11.2014
Työskentelen erikoissuunnittelijana Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnossa.
Ladataan...
Julkaistu 17.11.2014 klo 15.46, päivitetty 19.6.2017 klo 8.49

Rikosseuraamuslaitos

Hyvä tietää meistä

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikka on Helsinki, Länsi-Suomen Tampere ja Itä- ja Pohjois-Suomen alueen päätoimipaikka on Kuopio.

Yhteystiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toimipaikkojen yhteystiedot löydät kotisivuiltamme.

Keskushallintayksikkö Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki

puhelinvaihde 029 56 88500

Sosiaalinen media

Twitter

Youtube

LinkedIn