Laura Neilick

Laura Neilick työskentelee rikosseuraamustyöntekijänä Rikosseuraamuslaitoksessa Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistossa.

”Koen työni mielenkiintoiseksi ja palkitsevaksi. Parasta työssäni on oman kalenterin suunnittelu, monipuolinen työnkuva, vaihtelevat päivät sekä asiakkailta saamani kiitos.”

”Päädyin Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistoon sosionomiopintojeni aikaisen työharjoittelun kautta. Työ on yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa, eli käytännössä työpäiväni koostuvat yksilötapaamisista rikosseuraamusasiakkaiden kanssa sekä kirjallisista töistä. Työmuotoja yhdyskuntaseuraamustoimistossa ovat yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus, nuorten ehdollisen vankeuden valvonta, nuorisorangaistus sekä ehdonalaisen vapauden valvonta. Lisäksi yhdyskuntaseuraamustoimistossa tehdään syyttäjien ja tuomioistuinten pyynnöstä yhdyskuntaseuraamusten seuraamusselvityksiä, ja meillä Helsingissä tehdään myös niin kutsuttua siviiliarviointia, eli siviilistä vankilaan lähtevien rangaistusajan suunnitelmia ja laitossijoitteluja. 

Työ on hyvin monipuolista ja vaihtelevaa. Tavoitteena on motivoivan keskustelun menetelmin asiakkaiden uusintarikollisuuden ehkäisy ja syrjäytymiskehityksen katkaiseminen sekä yhteiskuntaan kiinnittäminen. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanotyön lisäksi ohjaan myös Liikenneturvaohjelmaa, joka on Rikosseuraamuslaitoksen rattijuopumuksista tuomituille suunnattu uusintarikollisuuteen vaikuttava toimintaohjelma. Olen myös yksikkömme viestintävastaava, eli olen mukana laitoksemme viestintäverkostossa yksikkömme sisäisen sekä koko laitoksen viestinnän kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Koen työni mielenkiintoiseksi ja palkitsevaksi. Parasta työssäni on oman kalenterin suunnittelu, monipuolinen työnkuva, vaihtelevat päivät sekä asiakkailta saamani kiitos. Moni asiakas kiittää siitä, kuinka kuuntelen, autan, tuen, ohjaan ja ymmärrän. Asiakkailla on usein taustalla monenlaisia ongelmia ja elämänhallinnan vaikeuksia sekä mahdollisesti raskaita kokemuksia lapsuudessa ja nuoruudessa. Asiakaskunnasta suurin osa on päihdeongelmaisia, joten päihdetyö puheeksioton, arvioinnin, motivoinnin ja retkahdusten käsittelyn sekä päihteiden käytön valvonnan osalta on myös iso osa työnkuvaani.

Työn kelpoisuusvaatimuksena on sosionomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Rikosseuraamuslaitoksessa on myös hyvät mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää omaa osaamistaan muun muassa osallistumalla laitoksen sisäisiin tai yhteistyötahojen järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin. Itseäni kiinnostavat erityisesti päihde- ja mielenterveystyö. Palveluohjaus ja verkostotyö ovat myös merkittävä osa päivittäistä työnkuvaani, ja Helsingin palvelujärjestelmä onkin muutaman vuoden aikana tullut minulle hyvin tutuksi. Yksi Rikosseuraamuslaitoksen perusarvoista, usko ihmisen mahdollisuuteen muuttua ja kasvaa, kuvaa mielestäni hyvin yhdyskuntaseuraamustyön luonnetta ja haastavien asiakkaiden kohtaamista ammatillisesti. Työ on merkityksellistä yksilön sekä yhteiskunnan kannalta. Työssä vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja.”