Työ Rikosseuraamuslaitoksessa: valmennusta ja valvontaa

Julkaistu 16.6.2021 klo 14.26

Rikosseuraamuslaitoksessa tehdään monipuolista yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, joka vaikuttaa yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Rikosseuraamustyöntekijät työskentelevät yhdyskuntaseuraamustoimistoissa ja vankiloissa. Työ on tavoitteellista, rikoksetonta elämänhallintaa edistävää valmennusta, jossa pyritään vaikuttamaan rikoksesta tuomittujen asenteisiin ja käyttäytymiseen. Työtä tehdään myös tiiviisti yhdessä organisaation ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Yhdyskuntaseuraamustoimiston rikosseuraamustyöntekijän työssä tuki ja kontrolli kulkevat rinnakkain. Keskeistä on tuomitun uusimisriskitekijöihin vaikuttaminen ja sosiaalisen selviytymisen edistäminen. Lisäksi varmistetaan, että asiakas noudattaa rangaistuksen suorittamiseen liittyviä velvollisuuksia ja sääntöjä.  

Vankilassa työskentelevän rikosseuraamustyöntekijän työssä valvonta ja turvallisuus ovat arjessa vahvasti läsnä. Keskeistä työssä on hyvä vankituntemus, turvallisuusuhkien tunnistaminen ja riskitilanteiden ennakointi. Rangaistusajan suunnitelmien toteuttamiseen ja vankia koskevien päätösten valmisteluun liittyvät tehtävät ovat myös osa työnkuvaa. 

Lue lisää rikosseuraamusalasta ja tutustu uratarinoihin Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivuilla