Syyttäjälaitos

Syyttäjälaitoksessa työskentelee noin 540 henkilöä, joista noin kaksi kolmesta on syyttäjiä. Lähes puolet syyttäjistä on naisia, ja suurin osa henkilöstöstä on yli 45-vuotiaita. Syyttäjälaitos on pidetty ja haluttu työnantaja, ja siksi virkoihin on aina runsaasti hakijoita.

Syyttäjälaitos käsittää 11 syyttäjänvirastoa palvelutoimistoineen kautta maan sekä Valtakunnansyyttäjänviraston, joka sijaitsee Helsingissä.

Paikallisissa syyttäjänvirastoissa työskentelevien kihlakunnansyyttäjien ensisijainen tehtävä on huolehtia siitä, että rikoksesta seuraa lain vaatima rangaistus. Syyttäjän työ on monipuolista, itsenäistä ja vaativaa lainkäyttötyötä, jossa on myös kansainvälisiä ulottuvuuksia. Kelpoisuusvaatimuksena syyttäjän työhön on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto. Useimmat syyttäjät ovat myös varatuomareita.

Syyttäjänsihteeri hoitaa syyteasioiden käytännön toimia kuten yhteydenpitoa sidosryhmiin, asiakirjaliikennettä, asiakirjojen työstämistä, aikataulutusta ja määräaikaseurantaa.  Syyttäjänsihteeriltä vaaditaan vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Valtakunnansyyttäjänvirasto huolehtii keskushallintoviranomaisena paikallisten syyttäjänvirastojen toimintaedellytyksistä. Lisäksi virastossa käsitellään yhteiskunnallisesti merkittäviä rikosasioita, joissa tehdään normaalisti syyteharkinta. Syyttäjälaitosta johtaa maan ylimpänä syyttäjänä valtakunnansyyttäjä. Hänen lisäkseen Valtakunnansyyttäjänvirastossa työskentelee apulaisvaltakunnansyyttäjä, valtionsyyttäjiä, toimistohenkilökuntaa ja asiantuntijoita.

Syyttäjän työssä on ainutlaatuista paitsi sen itsenäisyys myös mahdollisuus erikoistua tiettyihin vaativiin rikosaloihin kuten talousrikollisuuteen. Syyttäjälaitoksella on oma, kattava koulutusjärjestelmä. Henkilökuntaa kouluttamalla pyritään reagoimaan ajan haasteisiin. Syyttäjälaitoksen visiona on olla osaava, vahva ja vaikuttava rikosvastuun toteuttaja.  Syyttäjälaitoksessa on hyvä tehdä töitä turvallisen yhteiskunnan puolesta.

30.10.2014
Työskentelen syyttäjänsihteerinä Sisä-Suomen syyttäjänvirastossa.
30.10.2014
Työskentelen kihlakunnansyyttäjänä Helsingin syyttäjänvirastossa.
Ladataan...
Julkaistu 23.10.2014 klo 9.58, päivitetty 4.7.2017 klo 8.07

Syyttäjälaitos

Hyvä tietää meistä

Syyttäjälaitos käsittää 11 syyttäjänvirastoa palvelutoimistoineen kautta maan sekä Valtakunnansyyttäjänviraston, joka sijaitsee Helsingissä.

Yhteystiedot

Syyttäjänvirastojen yhteystiedot löydät Syyttäjälaitoksen kotisivuilta.

Valtakunnansyyttäjänvirasto

Käyntiosoite:
Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki

Puhelin:
029 562 0800 vaihde

Vieraile Valtakunnansyyttäjänviraston kotisivuilla.