Syyttäjälaitos

Teemme Syyttäjälaitoksessa merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämiseksi. Syyttäjälaitos on pidetty ja haluttu työnantaja, ja siksi virkoihin on aina runsaasti hakijoita.

Syyttäjälaitoksen henkilömäärä on 550. Työntekijöistä noin kolme neljästä on syyttäjiä, ja syyttäjistä yli puolet on naisia.

Syyttäjälaitos koostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja Ahvenanmaa. Syyttäjälaitoksella on 34 toimipaikkaa eri puolilla Suomea.

Syyttäjälaitoksessa työskentelee johtavia aluesyyttäjiä, apulaispäälliköitä, aluesyyttäjiä, erikoissyyttäjiä sekä johdon sihteereitä ja syyttäjänsihteereitä. Valtakunnansyyttäjän toimistossa työskentelevät valtakunnansyyttäjä, apulaisvaltakunnansyyttäjä ja valtionsyyttäjät. Lakimiesten lisäksi toimistossa on talous- ja henkilöstöhallinnon, koulutuksen ja viestinnän asiantuntijoita sekä toimistohenkilökuntaa.

Syyttäjän työ on monipuolista, itsenäistä ja vaativaa rikosasioiden hoitamista, johon liittyy myös kansainvälisiä tehtäviä. Syyttäjällä on rikosasiaa käsittelevistä viranomaisista laajin rooli. Se ulottuu esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn asti. Aluesyyttäjien ensisijainen tehtävä on huolehtia siitä, että rikoksesta seuraa lain vaatima rangaistus.

Syyttäjillä on mahdollisuus erikoistua tiettyihin rikoslajeihin. Tällaisia erikoistumisalueita ovat erityiset henkilöön kohdistuvat rikokset, turvallisuutta vaarantavat rikokset ja talousrikokset.

Syyttäjiltä edellytetään muuta ylempää oikeustieteen korkeakoulututkintoa kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkintoa. Useimmat syyttäjät ovat myös varatuomareita.

Jos syyttäjäksi valittavalla henkilöllä ei ole riittävästi syyttäjä- tai tuomarikokemusta, hänet voidaan aluksi nimittää määräaikaiseksi apulaissyyttäjäksi kuuden kuukauden ajaksi. Tänä aikana syyttäjä perehdytetään työhön Syyttäjälaitoksen järjestämällä koulutusohjelmalla.

Syyttäjänsihteeri hoitaa syyteasioiden käytännön toimia kuten yhteydenpitoa sidosryhmiin, asiakirjaliikennettä, asiakirjojen työstämistä, aikataulutusta ja määräaikaseurantaa.  Syyttäjänsihteeriltä vaaditaan vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Syyttäjälaitos on korkeatasoinen asiantuntijaorganisaatio, joka tukee henkilöstönsä osaamista laaja-alaisella ja monipuolisella koulutuksella. Kouluttamalla syyttäjiä ja sihteereitä tuetaan heidän osaamistaan ja vahvistetaan koko laitoksen valmiutta toimia muuttuvassa maailmassa.

Ladataan...
Julkaistu 23.10.2014 klo 9.58, päivitetty 13.7.2020 klo 12.45