Sampsa Hakala

Paikallisissa syyttäjänvirastoissa työskentelevien kihlakunnansyyttäjien ensisijainen tehtävä on huolehtia siitä, että rikoksesta seuraa lain vaatima rangaistus. Valtakunnansyyttäjänvirasto huolehtii keskushallintoviranomaisena paikallisten syyttäjänvirastojen toimintaedellytyksistä ja tekee syyteharkintaa yhteiskunnallisesti merkittävissä rikosasioissa.

Sampsa Hakala työskentelee kihlakunnansyyttäjänä Helsingin syyttäjänvirastossa. Hänen tehtävänsä on ratkaista, onko poliisin tekemän esitutkinnan perusteella aihetta nostaa rikossyyte. Jos syyte nostetaan, syyttäjä ajaa sitä oikeudessa ja tarvittaessa hakee muutosta alemman oikeusasteen tuomioon. Osa syyttäjistä on erikoistunut tietyntyyppisiin rikosasioihin. Hakalan erikoisaloja ovat huumausainerikollisuus ja kansainväliset asiat.

”Syyttäjän työ edellyttää kykyä tasapuoliseen, itsenäiseen ja tehokkaaseen oikeudelliseen ratkaisutoimintaan. Itsevarmuutta tarvitaan. Työni on käytännönläheistä, eikä ylenpalttiseen teoretisointiin ole aikaa tai yleensä tarvettakaan.Lisäksi syyttäjältä edellytetään hyvää kirjallista ilmaisutaitoa, jotta päätökset perusteluineen ovat lainmukaisia ja selkeitä. Oikeudenkäynneissä taas ei pärjää ilman sujuvaa suullista ilmaisutaitoa. Minulle on ollut erityistä hyötyä englannin kielen taidosta.”

Hakalalla on oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja varatuomarin arvonimi. Syyttäjäksi hän tuli laitoksen oman harjoittelujärjestelmän kautta. Valtakunnansyyttäjänviraston harjoittelun, valmistumisen ja tuomioistuinharjoittelun jälkeen hän aloitti apulaissyyttäjänä Helsingin syyttäjänvirastossa vuonna 2006.

”Syyttäjän työssä tarvitaan aitoa kiinnostusta rikosoikeuteen. Siksi on hyvä jo opiskeluvaiheessa panostaa rikos- ja prosessioikeuden syventäviin opintoihin.
Syyttäjän työn suurin etu on itsenäisyys. Parhaimmillaan voi myös tuntea vaikuttavansa olennaisesti siihen, että oikeus voittaa. Se palkitsee. Omilla päätöksillä on aina konkreettisia seurauksia, mikä tuo suurta vastuuta.

Liikunta on minulle tärkeä harrastus, ja työnantajani tukee sitä kulttuuri- ja liikuntaseteillä sekä kustantamalla juoksutapahtumia.

Toivottavasti saan jatkossakin toimia syyttäjänä kansainvälisten asioiden parissa, mutta niin, että jokapäiväisenä leipänä on vakavan rikollisuuden torjunta.”