Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto turvaa oikeuksiasi ja vapauksiasi henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 30 henkilöä. Toimisto on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja ihmisten tietosuojaoikeuksien toteutumista. Reijo Aarnio on toiminut tietosuojavaltuutettuna 1.11.1997 lähtien.

Tietosuojavaltuutetun toimiston tehtävänä on muun muassa

  • valvoa tietosuojalainsäädännön ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien noudattamista
  • edistää tietoisuutta henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, säännöistä, suojatoimista, velvollisuuksista ja oikeuksista
  • antaa lausuntoja lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista uudistuksista, jotka koskevat henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamista henkilötietojen käsittelyssä
  • antaa lausuntoja henkilötietojen käsittelyä koskevista rikoksista
  • käsitellä pyyntöjä rekisteröidyn oikeuksia koskevien määräyksien antamiseksi ja ilmoituksia muista henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä epäkohdista
  • osallistua Euroopan tietosuojaneuvoston toimintaan ja päätöksentekoon sekä viedä asioita tarvittaessa Euroopan tietosuojaneuvoston arvioitavaksi.
Ladataan...
Julkaistu 22.10.2014 klo 11.42, päivitetty 13.7.2020 klo 13.07

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut