Hovioikeudet

Hovioikeuden päätehtävä on toimia muutoksenhakutuomioistuimena eli ratkaista käräjäoikeuksien tuomioista ja päätöksistä tehdyt valitukset.  Hovioikeudet käsittelevät ensimmäisenä asteena valtio- ja maanpetosasioita sekä eräitä virkasyyteasioita. Hovioikeuden tehtävänä on lisäksi valvoa alueensa käräjäoikeuksien toimintaa. Hovioikeus osallistuu jäsentensä ja hovioikeuspiirinsä käräjäoikeuksien tuomareiden nimittämismenettelyyn antamalla lausuntoja tuomarinvalintalautakunnalle. Hovioikeus myöntää myös tuomioistuinharjoittelun hyväksytysti suorittaneille käräjänotaareille varatuomarin arvonimen.

Suomessa on viisi hovioikeutta. Hovioikeuksissa työskentelee yhteensä noin 450 henkilöä.  Hovioikeuden toimintaa johtaa hovioikeuden presidentti. Tuomareina toimivat presidentin lisäksi hovioikeudenlaamannit ja –neuvokset. Esittelijäntehtäviä hoitavat asessorit ja viskaalit.

Tuomarin yleisinä kelpoisuusvaatimuksina ovat yliopistossa suoritetun ylemmän oikeustieteen tutkinnon, oikeamielisyyden ja Suomen kansalaisuuden ohella riittävä perehtyneisyys tehtäväalaan. Kelpoisuusvaatimuksena esittelijän tehtävään on oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto sekä kokemusta tuomarin tehtävistä. Kansliahenkilökunnan koulutustaso on pääosin keskiaste tai alin korkea-aste.

Hovioikeudessa tehdään merkityksellistä työtä. Ihmisen perusoikeuksiin kuuluva oikeusturva tarkoittaa oikeutta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.  Suomessa jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Ladataan...
Julkaistu 3.12.2014 klo 15.08, päivitetty 29.6.2021 klo 13.47

Helsingin oikeustalo.

Kuva: Panu Kajova.

Yhteystiedot

Hovioikeuksien verkkosivut