Anja Vepsäläinen

Anja Vepsäläinen työskentelee notaarina Itä-Suomen hovioikeudessa.

”Lyhyesti muotoiltuna toimenkuvani on lainkäyttöosaston kanslian pyörittäminen yhdessä osastoa johtavan hovioikeudenlaamannin kanssa. Tehtäviini kuuluu osastolle saapuvien juttujen jakaminen jäsenille ja esittelijöille sekä pääkäsittelyjen järjestelyt. Vastaan yhteydenpidosta asianosaisiin ja aikataulujen sopimisesta. Kun istunnot on sovittu, laadin hovioikeuden jäsenille ja viskaaleille istuntovuorolistat. Minulle kuuluu myös osaston hallinnollisia tehtäviä ja toimin lähiesimiehenä osastokanslian sihteereille. Lisäksi olen mukana useissa työryhmissä ja kehittämishankkeissa ja hoidan erilaisia yhdyshenkilötehtäviä.

Työ on siis varsin monipuolista ja vaatii tekijältään hyviä vuorovaikutustaitoja, IT-osaamista, nopeutta ja joustavuutta sekä ennen kaikkea tarkkuutta.

Olen työskennellyt 40 vuotta tuomioistuinlaitoksessa. Ennen hovioikeuteen siirtymistäni työskentelin käräjäoikeudessa ja aiemmin tuomiokunnan kansliassa. Aiempi työkokemus ja toimintaympäristön tuntemus onkin mielestäni tarpeen, sillä notaarin työ hovioikeudessa on vaativaa.

Olen koulutukseltani merkantti, osaamista on kertynyt erilaisista työhön liittyvistä koulutuksista ja pitkästä työkokemuksesta. Vaikka hovioikeuden notaarilta ei edellytetä juridista koulutusta, on lakipykälien tarkasteluun oltava jonkinlainen valmius.

Työyhteisössäni on loistava ilmapiiri ja vaativan työn vastapainoksi huumoriakin viljellään.
Palkitsevaa työssä on se, kun saa kokonaisuuden toimimaan. Tuomioistuimelle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta syntyy onnistumisen tunteita.”