Markkinaoikeus

Markkinaoikeus on riippumaton ja puolueeton oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva erityistuomioistuin, joka käsittelee kilpailu- ja valvonta-asioita sekä hankinta-asioita, teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita ja markkinaoikeudellisia asioita.

Markkinaoikeus sijaitsee Helsingissä ja sen toimivalta kattaa koko maan. Markkinaoikeudessa työskentelee yhteensä noin 45 henkilöä.

Markkinaoikeuden toimintaa johtaa ylituomari. Muina jäseninä markkinaoikeudessa toimivat markkinaoikeustuomarit ja markkinaoikeusinsinöörit. Asioiden valmistelussa tuomareita avustavat markkinaoikeussihteerit. Kansliahenkilökunta hoitaa hallinto- ja toimistopalvelutehtäviä. Lisäksi markkinaoikeudessa on sivutoimisia asiantuntijajäseniä.

Tuomareiden yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi markkinaoikeustuomarilta edellytetään perehtyneisyyttä kilpailu- tai valvonta-asioihin taikka hankinta-asioihin, teollis- tai tekijänoikeudellisiin asioihin tai markkinaoikeudellisiin asioihin. Markkinaoikeusinsinöörin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta ja perehtyneisyys patenttiasioihin. Asiantuntijajäseneltä edellytetään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi sen asiaryhmän asiantuntijuutta, jonka käsittelyyn hän osallistuu. Markkinaoikeussihteerin kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto. Toimistohenkilökunnalla on pääsääntöisesti keskiasteen tai alemman korkea-asteen koulutus.

Ladataan...
Julkaistu 4.12.2014 klo 13.31, päivitetty 14.7.2020 klo 14.51

Yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puhelin: 029 56 43300

Markkinaoikeuden verkkosivut