Tuomioistuimet

Tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaa eli ratkaisevat, mikä yksittäisessä asiassa on oikein. Tuomioistuimet ovat riippumattomia: niitä sitoo ainoastaan voimassa oleva oikeus. Mikään ulkopuolinen taho ei voi puuttua niiden ratkaisuihin. Tuomioistuimen riippumattomuus taataan perustuslaissa.

Tuomioistuinvirasto

Yleiset tuomioistuimet:

Hallintotuomioistuimet:

Erityistuomioistuimet:

Lue lisää Tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta.

Julkaistu 23.11.2015 klo 13.06, päivitetty 24.6.2021 klo 13.54