Tuomioistuinvirasto

Tuomioistuinvirasto huolehtii tuomioistuinlaitoksen keskushallintotehtävistä. Tuomioistuinviraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta se on itsenäinen virasto.

Tuomioistuinviraston toimialueeseen kuuluu tuomioistuimia, joissa annetaan palvelua sekä suomen että ruotsin kielellä. Tuomioistuinviraston on kyettävä palvelemaan tuomioistuimia molemmilla kotimaisilla kielillä.

Tuomioistuinviraston ylintä päätösvaltaa käyttää kahdeksanjäseninen johtokunta. Viraston päivittäisestä johtamisesta vastaa ylijohtaja. Virasto sijaitsee Vantaalla Tikkurilassa. Tuomioistuinvirastossa työskentelee noin 60 henkilöä.

Lue lisää Tuomioistuinviraston verkkosivuilta.

Julkaistu 24.6.2021 klo 9.02, päivitetty 24.6.2021 klo 9.08

Tuomioistuinviraston toimisto

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Silkkitehtaantie 5 C, Vantaa

Sosiaalinen media

Twitter

LinkedIn