Työtuomioistuin

Työtuomioistuin on riippumaton ja puolueeton oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva erityistuomioistuin, joka käsittelee työehto- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta johtuvia riita-asioita. Työtuomioistuimen tehtävänä on lisäksi antaa muille tuomioistuimille lausuntoja asioissa, joiden ratkaiseminen edellyttää erityistä työehto- ja virkaehtosopimusolojen tuntemusta.

Työtuomioistuin sijaitsee Helsingissä ja sen toimivalta kattaa koko maan. Työtuomioistuimessa työskentelee yhteensä noin 10 henkilöä.

Työtuomioistuimen puheenjohtajana toimii joko presidentti tai työtuomioistuinneuvos.  Tuomareiden lisäksi työtuomioistuimessa on sivutoimisia jäseniä. Hallinto- ja toimistopalvelutehtäviä hoitaa kansliahenkilöstö.

 Peruskokoonpanossa puheenjohtaja ja yksi jäsen eivät edusta työnantaja- eivätkä työntekijäpuolta. Heiltä edellytetään tuomareiden yleisiä kelpoisuusvaatimuksia. Muut jäsenet edustavat joko työnantaja- tai palkansaajapuolta ja ovat perehtyneitä joko työsuhteisiin tai virkasuhteisiin.

Ladataan...
Julkaistu 4.12.2014 klo 13.47, päivitetty 15.7.2020 klo 14.37

Yhteystiedot

Työtuomioistuin
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 43350 (vaihde)

Työtuomioistuimen verkkosivut