Ulosottovirastot

Ulosotto on osa oikeuslaitosta ja oikeusministeriön hallinnonalaa. Ulosoton toiminta on riippumatonta lainkäyttöä kuten tuomioistuinten toiminta. Maamme 22 ulosottovirastossa työskentelee tällä hetkellä noin 1300 henkeä.

Ulosoton tehtävänä on tuomioistuinten antamien tuomioiden täytäntöönpano sekä suoraan ulosottokelpoisten maksujen, kuten esimerkiksi maksamattomien verojen ja sakkojen, perintä. Tavallisimmin ulosotossa on kysymys rahasaatavien perinnästä, mutta ulosotolla on myös eräitä muita täytäntöönpanotehtäviä kuten häätöjen, tuomioistuinten määräämien takavarikkojen sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpano.

Yleisimmin ulosmitataan velallisen palkkaa tai muita tuloja, mutta velallisen omaisuutta voidaan myös myydä velkojen kattamiseksi. Tavanomaista koti-irtainta, kuten esimerkiksi huonekaluja, ei nykyisin ulosmitata vaan ulosottomies selvittää velallisen tulot ja arvokkaan ulosmittauskelpoisen omaisuuden pääasiassa tietojärjestelmien kautta.

Velkojan tulee hakea ulosottoa joko sähköisesti, oikeushallinnon asiointipalvelun kautta tai ulosottovirastosta. Ulosottoa kehitetään jatkossa yhä voimakkaammin sähköisen asioinnin suuntaan.

Työ ulosottovirastoissa on erittäin monipuolista, haastavaa ja mielenkiintoista. Se vaatii laaja-alaista juridista osaamista, hyviä ihmissuhdetaitoja sekä valmiutta käyttää työssä tietojärjestelmiä.

Ulosotolla on lain mukaan laajat tiedonsaantioikeudet eri viranomaislähteistä täytäntöönpanon suorittamiseksi. Osa ulosoton tehtävistä on myös piilotetun omaisuuden etsimistä, ns. erikoisperintää, jolla on tärkeä rooli harmaan talouden torjunnassa yhteistyöviranomaisten, esimerkiksi poliisin, Tullin ja verohallinnon kanssa.

Ulosottovirastoissa työskentelee täytäntöönpanoa toimittamassa kihlakunnanvouteja, jotka ovat virastoissa omilla vastuualueillaan esimiesasemassa ja koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatteja tai oikeustieteen maistereita. Kihlakunnanulosottomiehet tekevät käytännön ulosmittauspäätöksiä ja -toimituksia. Koulutustaustoiltaan he ovat usein ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai opistotason kaupallisen tutkinnon suorittaneita.

Toimistohenkilökuntaa johtavat toimistopäälliköt, jotka ovat usein suorittaneet ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai opistotason kaupallisen tutkinnon. Toimistotehtävissä työskentelevät mm. perintäsihteerit ja osastosihteerit. Heillä on useimmiten ammattikorkeakoulututkinto, opistotason kaupallinen tutkinto tai jokin muu ammattitutkinto.

Valtakunnanvoudinvirasto on ulosoton keskushallintovirasto, joka nimittää kihlakunnanvoudit ja johtavat kihlakunnanvoudit sekä johtaa, ohjaa ja valvoo ulosottotointa. Tutustu myös Valtakunnanvoudinviraston työnantajaesittelyyn.

17.10.2014
Työskentelen kihlakunnanulosottomiehenä ulosottovirastossa.
17.10.2014
Työskentelen kihlakunnanvoutina ulosottovirastossa.
Ladataan...
Julkaistu 17.10.2014 klo 14.59, päivitetty 13.7.2020 klo 14.07

Hyvä tietää meistä

Suomessa toimii 22 ulosottovirastoa ympäri maata.

Yhteystiedot

Ulosottovirastojen verkkosivut