Valtakunnanvoudinvirasto

Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva ulosoton keskushallintoviranomainen. Virasto johtaa, ohjaa ja valvoo ulosottotointa. Se huolehtii esimerkiksi ulosottolaitoksen toiminnan ja talouden suunnittelusta, ulosottovirastojen tulosohjauksesta, koulutuksesta ja tarkastustoimesta sekä nimittää johtavat kihlakunnanvoudit ja kihlakunnanvoudit.

Valtakunnanvoudinvirasto käsittelee ulosottoviranomaisen toiminnasta tehdyt kantelut sekä vahingonkorvausasiat. Tehtäviin kuuluvat myös ulosoton tietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, sidosryhmäyhteistyö sekä ulosoton hallinnon kansainvälinen yhteistyö.

Valtakunnanvoudinviraston eri yksiköissä työskentelee mm. hallintovouteja, ylitarkastajia ja osastosihteereitä. Valtaosalla asiantuntijavirkamiehistä on oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinto sekä työkokemusta kihlakunnanulosottomiehen tai kihlakunnanvoudin tehtävistä.

Viraston muilla virkamiehillä on taustalla esimerkiksi yhteiskuntatieteellinen tutkinto, alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto sekä kokemusta talous- tai henkilöstöhallinnosta tai muista hallinnossa tarvittavista asiantuntijatehtävistä.

Valtakunnanvoudinvirastoa johtaa valtakunnanvouti. Virasto hoitaa operatiivisia hallintotehtäviä, eikä sillä ole lainkäyttövaltaa yksittäisissä ulosottoasioissa. Virasto tarjoaa laaja-alaisia, haasteellisia ja mielenkiintoisia tehtäviä oikeusministeriön hallinnonalalla.

Katso lisäksi myös Ulosottolaitoksen työnantajaesittely.

11.12.2014
Työskentelen hallintovoutina Valtakunnanvoudinvirastossa.
Ladataan...
Julkaistu 29.8.2014 klo 15.47, päivitetty 13.7.2020 klo 13.53

Valtakunnanvoudinviraston toimipaikka.

Hyvä tietää meistä

Viraston päätoimipaikka sijaitsee Turussa ja virastolla on sivutoimipiste Helsingissä.

Yhteystiedot

Turun päätoimipaikka

Kauppiaskatu 1
20101 Turku
vaihde 029 56 65150

Helsingin toimipaikka

Ratapihantie 9
00520 Helsinki
vaihde 029 56 65180

Valtakunnanvoudinviraston verkkosivut