Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii myös Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja valvoo maastapoistamisen täytäntöönpanoa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Valtuutetun tehtäviin kuuluu myös syrjinnän vaarassa olevien ryhmien, kuten ulkomaalaisten aseman edistäminen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on myös yksi suomen vahvimmista ihmiskauppa-asiantuntijoista. Raportoija seuraa ihmiskaupan vastaista työtä Suomessa kokonaisvaltaisesti, seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, kansainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta.

Maastapoistamisen täytäntöönpanon valvonnan tavoitteena on palautusprosessin kehittäminen kohti inhimillistä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa toimintaa. Yksittäisistä valvontamatkoista koottujen kokemusten perusteella yhdenvertaisuusvaltuutettu voi antaa viranomaisille maastapoistamisen täytäntöönpanoon liittyviä ehdotuksia, suosituksia, lausuntoja ja neuvoja.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa työskentelee noin 20 henkilöä. Henkilökunta jakautuu syrjintä-, hallinto-, viestintä-, ja ulkomaalais-, ihmiskauppa- ja maastapoistamisasioiden tiimeihin. Yhdenvertaisuusvaltuutettuna toimii Kirsi Pimiä, joka aloitti virassa 15.5.2015.

Ladataan...
Julkaistu 16.1.2019 klo 14.54, päivitetty 13.7.2020 klo 14.22

Yhteystiedot

PL 24 Ratapihantie 9,

00023 Valtioneuvosto

Puhelinvaihde: 0295 666 800

Sähköposti: yvv(at)oikeus.fi

Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivut