Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtävät

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat myös opintotuki-, kirkollis- ja tekijänoikeusasiat.

Ministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. Ministeriö ohjaa ja toteuttaa hallitusohjelmassa sovittuja toimia hallinnonalallaan. Keskeisiä keinoja työssä ovat strategiset linjaukset, lainsäädäntö, budjettivarojen jako sekä toimialan tulos- ja informaatio-ohjaus. Ministeriössä valmistellaan valtioneuvostolle ja eduskunnalle hallinnonalaa koskevat lait, asetukset ja päätökset. Niiden lisäksi ministeriö voi antaa päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita.

Ministeriö valmistelee toimialaansa liittyvän valtion talousarvion, jakaa määrärahoja valtion laitoksille sekä myöntää valtionosuuksia tai –avustuksia kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille yhteisöille.

Tyypillisiä toimenkuvia

Opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelee noin 260 henkilöä.
Opetus- ja kulttuuriministeriössä tyypillisiä virkanimikkeitä ovat ylitarkastaja, opetusneuvos, suunnittelija, kulttuuriasiainneuvos, hallitusneuvos ja hallinnollinen avustaja.

Henkilöstön koulutustaustoista.

Yli 70 % opetus- ja kulttuuriministeriön henkilökunnasta on suorittanut korkeakoulututkinnon. Lainsäädäntö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat ovat pääsääntöisesti korkeakoulututkinnon suorittaneita. Avustavissa tehtävissä toimivilla on yleensä keskiasteen tutkinto.

Yleisimpiä tutkintoja ovat filosofian maisteri, valtiotieteen maisteri, oikeustieteen maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, tradenomi ja merkonomi.

Henkilöstö on yksi tärkeimmistä voimavaroista, joiden avulla ministeriö toteuttaa toiminta-ajatustaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on olla kilpailukykyinen työnantaja, joka kehittää työyhteisöään ja noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Ministeriön toiminnan kehittämistä linjataan strategisen suunnittelun ja erilaisten toimenpide- ja kehittämisohjelmien avulla. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on panostettu monin tavoin. Osaamisen siirtämisen tehostamiseksi ministeriössä on käytössä monipuolinen perehdyttämisohjelma.