Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat myös opintotuki-, kirkollis- ja tekijänoikeusasiat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. OKM:n toimialoilla tehtävällä politiikalla ja työllä on kauaskantoisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja menestymiseen. Teemme työtä edistääksemme sivistystä sekä luomme edellytyksiä osaamiselle, elinikäiselle oppimiselle, luovuudelle sekä kansalaisten osallistumiselle ja hyvinvoinnille.

Ministeriö ohjaa ja toteuttaa hallitusohjelmassa sovittuja toimia hallinnonalallaan. Keskeisiä keinoja työssä ovat strategiset linjaukset, lainsäädäntö, budjettivarojen jako sekä toimialan tulos- ja informaatio-ohjaus. Ministeriössä valmistellaan hallinnonalaa koskevia lakeja, asetuksia ja päätöksiä. Lisäksi OKM:ssä valmistellaan toimialaan liittyvä valtion talousarvio, jaetaan määrärahoja valtion laitoksille sekä myönnetään valtionosuuksia ja -avustuksia.

Keitä olemme?

OKM:ssä työskentelee 250 henkilöä. Tehtävät ovat monipuolisia asiantuntija- tai avustavia tehtäviä. Tyypillisiä virkanimikkeitä ovat opetusneuvos, suunnittelija, kulttuuriasiainneuvos, hallitusneuvos ja hallinnollinen avustaja.

Henkilökunnasta 80 prosenttia on suorittanut korkeakoulututkinnon. Yleisimpiä tutkintoja ovat filosofian maisteri, valtiotieteen maisteri, oikeustieteen maisteri sekä yhteiskuntatieteen maisteri.

Millainen työyhteisö olemme?

Opetus- ja kulttuuriministeriö on näköalapaikka julkishallintoon. OKM:n tavoitteena on olla kilpailukykyinen työnantaja, joka kehittää työyhteisöään ja noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Teemme työtä OKM:n arvojen pohjalta, jotka ovat asiantuntijuus, vastuullisuus, avoimuus ja yhteistyö sekä tulevaisuuteen suuntautuneisuus. OKM:ssä edistetään uuden oppimisen ja yhdessä tekemisen toimintakulttuuria.

Ladataan...
Julkaistu 4.12.2014 klo 13.47, päivitetty 21.7.2020 klo 12.26

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimipiste.                                                                 Yhteystiedot

Toimimme Helsingin Kruununhaassa kahdessa osoitteessa:

Meritullinkatu 10, Helsinki
Meritullinkatu 1, Helsinki
 
Puhelin (vaihde) 0295 330 004

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut

Sosiaalinen media

Twitter