Arkistolaitos

Arkistolaitos on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion viranomainen.  Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja edistää niiden tutkimuskäyttöä. Tehtäviin kuuluu myös alan tutkimus- ja kehittämistoiminta.  Arkistolaitos vastaa osaltaan siitä, että kunkin aikakauden yhteiskunnallisesta todellisuudesta säilyy tutkimukselle aito ja todistusvoimainen kuva.

Arkistolaitoksen muodostavat Kansallisarkisto ja sen alaiset seitsemän maakunta-arkistoa. Kansallisarkisto on kehittynyt vuonna 1816 perustetusta Senaatin arkistosta. Ensimmäiset maakunta-arkistot perustettiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.

Arkistolaitoksessa työskentelee noin 200 henkilöä 9 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Helsingissä sijaitsevan Kansallisarkiston lisäksi arkistolaitokseen kuuluu maakunta-arkistot Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Oulussa, Turussa ja Vaasassa sekä Kansallisarkistoon kuuluva Saamelaisarkisto Inarissa.

Tyypillisiä toimenkuvia arkistolaitoksessa on muun muassa ylitarkastaja, tutkija, kehittämispäällikkö, tietopalvelusihteeri, digitoija, konservaattori, asiantuntija, suunnittelija. Tilastojen mukaan työntekijöistämme noin 50 prosentilla on korkeakoulututkinto ja tutkijakoulutus noin 6 prosentilla henkilöstöstämme. Tyypillisimpiä ovat historia-alan tutkinnot. Digitoijilla ja konservaattoreilla on yleensä ammattikorkeakoulututkinto.

Arkistolaitos ohjaa viranomaisten asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoitoa, huolehtii arkistotoimen yleisestä kehittämisestä sekä määrää, mitkä valtion- ja kunnallishallinnon asiakirjat tulee säilyttää pysyvästi. Viranomaisten asiakirjahallintoa ja arkistotointa tuetaan laatimalla määräyksiä ja ohjeita. 

Arkistolaitos ottaa vastaan ja säilyttää valtion viranomaisten pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Tämän lisäksi arkistolaitos hankkii ja säilyttää yhteiskunnallisesti ja tutkimuksellisesti merkittäviä yksityisarkistoja. Säilyttämiensä asiakirjojen käytettävyydestä arkistolaitos huolehtii siten, että asiakirjoja voi käyttää tutkijasaleissa sekä enenevässä määrin myös verkossa. Arkistolaitos on asiakirjallisen tiedon elinkaaren hallinnan merkittävin kansallinen asiantuntijaorganisaatio, osa tutkimuksen infrastruktuuria sekä tietopalvelulaitos, joka ottaa kansainvälistyvän toimintaympäristön huomioon toiminnassaan.

Työtehtävät arkistolaitoksessa ovat monipuolisia ja haastavia ja tarjoavat keskeisen näköalapaikan asiakirja- ja arkistotoimeen.  Olemme luotettava ja vastuullinen työnantaja.  Pidämme huolta työyhteisön hyvinvoinnista ja tarjoamme myös mahdollisuuden jatkuvaan kouluttautumiseen.