Iina Berden

Neuvotteleva virkamies Iina Berden hoitaa ministeriön lastenkulttuurin sekä EU:n neuvoston kulttuuritehtäviä. Hän toimii taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualueella, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osastoa. 

EU:n jäsenmaiden kulttuuriministerit kokoontuvat neuvostona kaksi kertaa vuodessa. Muina aikoina neuvosto kokoontuu työryhmätasolla eli jäsenmaiden kulttuuriministeriöiden virkamiehistä koostuvana kulttuurikomiteana. Iina Berden toimii Suomen edustajana kulttuurikomiteassa.

”Edustan Suomen näkemystä EU:n kulttuurin ja taiteen neuvoston työryhmässä eli kulttuurikomiteassa. Valmistelemme, teemme päätelmiä ja otamme kantaa neuvoston kulttuurin ja taiteen asioista. Olen esimerkiksi mukana tekemässä päätöksiä Euroopan kulttuuripääkaupungeista.”

Berdenin vastuualueeseen kuuluu tämän lisäksi hallitusohjelman taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen kärkihankkeeseen kuuluvat tehtävät lastenkulttuurin osalta. Hän tekee muun muassa työtä lastenkulttuurin sekä lastenkulttuurikeskusten edistämiseksi. Berden on mukana edistämässä ja kehittämässä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja tasa-arvoisuutta.

”Antoisinta työssäni on asioiden valtakunnallisuus. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen kärkihanke on etenkin erinomainen esimerkki siitä, kuinka on mahdollista kehittää uusia asioita ja saada aikaan toimintakulttuurin muutoksia tutkimuksiin perustuen. Ideoimme esimerkiksi yhdessä lasten kanssa harrastusmahdollisuuksia lapsille ja pyrimme tekemään näistä mahdollisuuksista tasavertaisia ja kaikkien lasten saatavissa olevia. ”

Berden on työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä vuodesta 1995 lähtien. Hän on tullut taloon euroharjoittelijana. Koulutustaustaltaan Berden on valtiotieteiden maisteri. Hän on suorittanut maisterintutkinnon myös belgialaisessa Leuwenin katolisessa yliopistossa. Työ OKM:ssä on ollut Berdenille mieleistä.

”Olen viihtynyt ministeriössä erinomaisesti, sillä työni muuttuu aina ajan mukana. Kulttuuripolitiikan ala muuttuu välillä yllättäenkin. Hyvän rakenteen vuoksi pystymme kuitenkin reagoimaan ja vastaamaan joustavasti ajan uusiin kehityssuuntiin. Esimerkiksi lasten ja nuorten kulttuuripolitiikka on muuttunut hyvinkin paljon viime aikoina ja olemme saaneet ministeriössä olla osa tätä muutoksen edistämistä ja kehittämistä. Lapsilähtöisyys on voimistunut, minkä osoittaa esimerkiksi tämä mittakaavaltaan valtava kärkihanke. Juuri kehityksessä mukana oleminen on ollut mielenkiintoisinta työssäni.”