Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Hallinnonala: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toimiala: Koulutus, kansainvälisen yhteistyön edistäminen koulutuksessa, työ- ja kulttuurielämässä sekä nuorison keskuudessa
Henkilöstömäärä: 110 Suomessa ja n. 20 ulkomailla
Päätoimipaikka: Helsinki
Kotisivu: www.cimo.fi


Tehtävät
CIMO on kansainvälisten asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka edistää kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä koulutuksessa, työelämässä sekä kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistoimen alueilla. CIMO hallinnoi ja toimeenpanee erilaisia vaihto- ja apurahaohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien toimeenpanosta ja Kulttuuriohjelman ja Kansalaisten Eurooppa –ohjelman tiedottamisesta. Keskeisiin tehtäviin kuuluu kerätä, muokata ja välittää toimialaan kuuluvaa tietoa asiakasryhmien tarpeisiin.

Kansainvälisessä toimintaympäristössä CIMO tekee tunnetuksi suomalaista koulutusta ja osallistumismahdollisuuksia opiskelijanvaihto-, harjoittelu- ja nuoriso-ohjelmiin Suomessa. Lisäksi CIMO tukee Suomen kielen kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.

Tyypillisiä toimenkuvia
CIMOssa työskentelee projekti- ja ohjelmakoordinaattoreita, ohjelma-asiantuntijoita sekä tietopalvelun, viestinnän ja hallinnon osaajia.

Henkilöstön koulutustaustoista
Cimolaisista noin 60 % on ylempi korkeakoulututkinto, 25 % alempi korkeakoulututkinto ja 15 % on ammatillinen tutkinto. Yleisimmät tutkinnot ovat FM, VTM, KTM sekä Tradenomi.

Visio
CIMO lisää kansainvälistä osaamista tuottamalla edelläkävijänä toimialansa asiantuntijapalve-luita tulevaisuuden sivistysyhteiskunnan tarpeisiin.