Johanna Edgren

Luetteloija

Johanna Edgren työskentelee luetteloijana radio- ja televisioarkistoinnin yksikössä. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri kirjallisuustieteestä, minkä lisäksi hänellä on opintoja informaatiotutkimuksesta (informationsförvaltning). ”Radio- ja televisioarkisto perustettiin 2008, ja tulin taloon melko pian sen jälkeen, vuonna 2010. Aikaisemmin olin hoitanut lapsia kotona ja työskennellyt kirjastoissa sekä tehnyt arkistotyötä Rakennustaiteen seuralle.

KAVIssa luetteloin ja tarkistan televisio- ja radiomateriaaleja, enimmäkseen digitaalisia. Työskentelen KAVIn kahden tietokannan Ritvan ja Tenhon parissa. Työ vaatii sisällönkuvailutaitoa ja tarkkuutta sekä tiedonhakuun liittyviä taitoja. Myös tietoteknisiä taitoja tarvitaan. Viihdyn töissä kivan ilmapiirin ansiosta, mutta myös organisaatiomme tehtävä ja perusta on minulle mieluisa. Pidän kulttuuriperinnön säilyttämistä tärkeänä ja siksi tulen hyvällä mielellä töihin. Myös käytännön asiat toimivat, erityisesti arvostan joustavia työaikoja.”