Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva itsenäinen virasto joka vastaa opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Arviointikeskuksen toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Karvi perustettiin keväällä 2014, kun Korkeakoulujen arviointineuvosto, Koulutuksen arviointineuvosto ja Opetushallituksen arviointitoiminnot liitettiin yhteen. Palveluksessamme on noin 40 henkilöä. Karvissa toteutetaan teema- ja järjestelmäarviointeja kaikilla koulutusasteilla, oppimistulosten arviointeja ammatillisessa ja yleissivistävässä koulutuksessa sekä korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointeja. Asiantuntijat toimivat tyypillisesti itsenäisinä projektipäälliköinä eri arvioinneissa.

Arviointimenetelmät vaihtelevat melko paljon arvioitavan kohteen mukaan. Arviointien tarkoituksena on tuottaa hyödynnettävää tietoa koulutuksen ja opetuksen järjestäjien käyttöön sekä poliittista päätöksentekoa varten. Karvin tehtävänä on lisäksi tukea alan eri toimijoita arviointeihin ja laadunhallintaan liittyvissä kysymyksissä sekä julkaista arviointitulokset avoimesti.

Karvi tarjoaa poikkeuksellisen näköalapaikan koulutuksen ja koulutusjärjestelmän kehittämiseen. Arviointikeskus toteuttaa arviointeja myös koulutusalojen välillä, mikä mahdollistaa hyvin laaja-alaisen osaamisen kehittymisen. Käytössämme ovat nykyaikaiset ja jatkuvasti kehittyvät työvälineet sekä tukenamme laatutietoinen ja kehityshaluinen työyhteisö. Pidämme huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista ja osaamisesta.