Jaana Saarinen

Pääsuunnittelija

Jaana Saarinen aloitti pääsuunnittelijan tehtävissä keväällä 2014 Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa. Hän työskenteli aiemmin Jyväskylän ja Lapin yliopistoissa tutkijan ja opettajan tehtävissä. ”Viimeiset viisi vuotta toimin lehtorina opinto-ohjaajien koulutuksessa ja kaipasin uusia haasteita. Huomasin avoinna olevan mielenkiintoisen tehtävän koulutuksen arvioinnin parissa ja päätin hakea paikkaa. Ammatillisen koulutuksen arviointityö avaa uusia näkökulmia suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen eri toimijoiden kanssa.”

Kasvatustieteiden tohtori Saarinen voi hyödyntää yliopistossa hankkimaansa osaamistaan monipuolisesti nykyisessä tehtävässään. Työ vaatii laajojen kokonaisuuksien hallintaa, joissa tarvitaan tutkimuksellista työotetta sekä kirjallisen että suullisen viestinnän taitoja. ”Erityisesti olen ilahtunut yhdessä tekemisestä ja mahdollisuudesta oppia jatkuvasti uutta.”