Matti Kajaste

Arviointiasiantuntija
 
Matti Kajaste toimii Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa arviointiasiantuntijana. ”Teen enimmäkseen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen arviointeja. Osallistun myös aktiivisesti Karvin oman organisaation kehittämiseen viestintäryhmässä ja laaturyhmässämme. Pidän arviointien kehittävästä luonteesta. Tarkoituksena on parantaa korkeakoulujen toimintaa ja tuottaa uutta, kiinnostavaa tietoa niiden toiminnasta. Työssä toimitaan paljon ulkoisten arviointiryhmien kanssa, joten sosiaaliset taidot ovat hyvin tärkeässä osassa. Olemme myös hyvin läheisessä yhteistyössä korkeakoulujen ihmisten kanssa, mitä tekee työstä kiinnostavaa ja vaihtelevaa. Pidän siitä, että vaikka työ on aika itsenäistä, mutta yksikkömme porukka tukee toisiaan todella hyvin.”