Kansallisarkisto

Kansallisarkiston tehtävänä on kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilymisen ja saatavuuden varmistaminen sekä niiden käytön edistäminen.

Kansallisarkisto on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka toimialueena on koko maa.

Kansallisarkistossa työskentelee noin 200 henkilöä 9 paikkakunnalla eri puolilla Suomea - Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Oulussa, Turussa ja Vaasassa sekä Inarissa.

Tyypillisiä toimenkuvia Kansallisarkistossa on muun muassa ylitarkastaja, tutkija, kehittämispäällikkö, tietopalvelusihteeri, digitoija, konservaattori, asiantuntija, suunnittelija. Tilastojen mukaan työntekijöistämme noin 50 prosentilla on korkeakoulututkinto ja tutkijakoulutus noin 6 prosentilla henkilöstöstämme. Tyypillisimpiä ovat historia-alan tutkinnot. Digitoijilla ja konservaattoreilla on yleensä ammattikorkeakoulututkinto.

Kansallisarkisto ohjaa viranomaisten asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoitoa, huolehtii arkistotoimen yleisestä kehittämisestä sekä määrää, mitkä valtion- ja kunnallishallinnon asiakirjat tulee säilyttää pysyvästi. Viranomaisten asiakirjahallintoa ja arkistotointa tuetaan laatimalla määräyksiä ja ohjeita.

Kansallisarkisto ottaa vastaan ja säilyttää valtion viranomaisten pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Tämän lisäksi se hankkii ja säilyttää yhteiskunnallisesti ja tutkimuksellisesti merkittäviä yksityisarkistoja. Säilyttämiensä asiakirjojen käytettävyydestä Kansallisarkisto huolehtii siten, että asiakirjoja voi käyttää tutkijasaleissa sekä enenevässä määrin myös verkossa. Kansallisarkisto on asiakirjallisen tiedon elinkaaren hallinnan merkittävin kansallinen asiantuntijaorganisaatio, osa tutkimuksen infrastruktuuria sekä tietopalvelulaitos, joka ottaa kansainvälistyvän toimintaympäristön huomioon toiminnassaan.

Työtehtävät Kansallisarkistossa ovat monipuolisia ja haastavia ja tarjoavat keskeisen näköalapaikan asiakirja- ja arkistotoimeen.  Olemme luotettava ja vastuullinen työnantaja.  Pidämme huolta työyhteisön hyvinvoinnista ja tarjoamme myös mahdollisuuden jatkuvaan kouluttautumiseen.

Ladataan...
Julkaistu 26.11.2014 klo 13.44, päivitetty 23.6.2022 klo 11.20

Kansallisarkisto.

 
Hyvä tietää meistä

Kansallisarkisto on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka toimialueena on koko maa. Kansallisarkiston tehtävänä on kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilymisen ja saatavuuden varmistaminen sekä niiden käytön edistäminen. Kansallisarkistossa työskentelee noin 200 henkilöä 9 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Yhteystiedot

Kansallisarkisto
Käyntiosoite: Rauhankatu 17
Puhelin: 029 533 7000

Kansallisarkiston verkkosivut

Sosiaalinen media

Facebook  

Twitter

Youtube  

Instagram