Maria Toivonen

Konservaattori

Maria Toivonen työskentelee Kansallisarkistossa konservaattorina. Hänen työhönsä kuuluu kulttuurihistoriallisesti merkittävien sekä digitoitavien aineistojen konservointi, eli hän vastaa aineistojen säilyttämisestä, korjaamisesta ja puhdistamisesta. ”Tällä hetkellä esimerkiksi puhdistan vanhoja laivapäiväkirjoja ja konservoin Turun ja Porin lääninhallituksen karttoja, jotka ovat menossa digitointiin”, Toivonen selventää.

”Konservaattorin työhön kuuluu varsinaisen konservoinnin lisäksi aineistojen säilyvyyteen liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä henkilökunnalle että ulkopuolisille tahoille”, Toivonen kertoo. Työ on pääosin itsenäistä, vaikka yhteistyötä tehdään myös toimipaikan toisen konservaattorin sekä muiden työtovereiden kanssa. ”Työni on monipuolista ja vaihtelevaa”, Toivonen lisää.

Toivosen työpäiviin sisältyy myös näyttelytoiminnan järjestämistä. Viime aikoina häntä ovat työllistäneet marraskuussa 2017 Turussa avattavan Akatemiatalo 200 -näyttelyn valmistelutyöt sekä myöhemmin syksyllä Turun kirjamessut. Konservointitiloissa käy myös jonkin verran vierailijaryhmiä tutustumassa toimintaan sekä harjoittelijoita perehtymässä konservaattorin työhön.

Koulutukseltaan Toivonen on paperikonservaattori, ja hän on lisäksi valmistunut vaatetusalan artesaaniksi. Kansallisarkistossa hän on aloittanut konservaattorina jo syksyllä 2008. ”Onkin mahtavaa, että saan tehdä sellaista työtä, johon olen saanut koulutuksen”, Toivonen riemuitsee.

Toivosen mielestä kiehtovinta hänen työssään ovat konservoitavat esineet. ”Jään välillä oikein tuijottamaan niitä: usein esimerkiksi vanhat kartat ovat kuin taideteoksia”, Toivonen kuvailee. ”On ihmeellistä, kuinka kauniisti ja taitavasti kartta on aikoinaan piirretty tai maalattu käsin.”

Toivonen kokee työnsä tärkeäksi ja merkittäväksi. ”Parasta työssäni on, että se mahdollistaa aineistojen mahdollisimman pitkän säilyvyyden myös tulevaisuuden sukupolville”, Toivonen pohtii. Kansallisarkiston yksi päätehtävistä onkin varmistaa kansallisen kulttuuriperinnön kannalta merkittävien aineistojen säilyminen: Toivosen työ tukee tätä tavoitetta hyvin konkreettisesti.