Vili Haukkovaara

Kehittämispäällikkö

Vili Haukkovaara työskentelee Kansallisarkistossa kehittämispäällikkönä. Hän tekee tiiminsä kanssa töitä sen puolesta, jotta tulevaisuudessa yhä useammat Kansallisarkistossa säilytettävät asiakirjat olisivat saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Kansallisarkiston tehtävänä on asiakirjojen säilyttämisen lisäksi edistää niiden käyttöä. Tätä tavoitetta Haukkovaara vie tiiminsä kanssa eteenpäin muun muassa monien projektien avulla. Yhdessä projektissa esimerkiksi kehitetään käsinkirjoitetun tekstin automaattista tunnistamista: vanhoja, hankalalla käsialalla kirjoitettuja asiakirjoja voidaan tutkia tulevaisuudessa helpommin, kun tietokone osaa lukea niitä. Haukkovaaran tiimi on myös mukana kehittämässä uutta tietokantaa ja verkkopalvelua Suomen keskiaikaa koskevista asiakirjoista.

Iso osa Haukkovaaran työtä on Kansallisarkiston organisaation kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen kehittäminen: esimerkiksi käsinkirjoitetun tekstin automaattisen tunnistamisen jatkumona on tunnistetun tekstin hyödyntäminen erilaisin keinoin. ”Kokonaisuutta kehitetään pala palalta yhteisesti sovittuun suuntaan”, Haukkovaara kuvaa.

”Työssäni on mielenkiintoista, miten pitää kaikki langat käsissä, kun käynnissä on samaan aikaan monia eri hankkeita ja projekteja”, Haukkovaara kertoo. Hänen työpäiviinsä kuuluu paljon ihmisten päivittäistä ohjaamista, palavereja ja erilaisiin viesteihin vastaamista. Työ sisältää myös projektinhallintatyötä, ja Haukkovaara tiimeineen tukee Kansallisarkiston projektipäälliköitä esimerkiksi projektikäsikirjan, suunnitelmapohjien ja muiden työkalujen avulla. ”Työni on hyvin kehittämisorientoitunutta”, Haukkovaara täsmentää.

Koulutukseltaan Haukkovaara on diplomi-insinööri. Kansallisarkistossa hän aloitti vuonna 2010 tietojärjestelmäsuunnittelijana opiskeluidensa loppupuolella. Työn ja opiskelun yhteensovittaminen oli Haukkovaaran mielestä vaivatonta: Kansallisarkisto kannustaa työntekijöitään kouluttautumaan, ja opintopolun loppupäässä Haukkovaaralla oli enää muutamia kursseja jäljellä. Parin vuoden työskentelyn jälkeen hän sai Kansallisarkistosta vakituisen paikan.

Valtio on Haukkovaaran mukaan edelleen varsin vakaa työnantaja, mikä onkin yksi Kansallisarkiston hyvistä puolista työnantajana. Lisäksi Kansallisarkiston Rauhankadun toimipaikan keskeinen sijainti Helsingin keskustassa on hänen mielestään iso plussa.

Haukkovaara ei osaa valita vain yhtä parasta asiaa työstään. ”Pidän siitä, kuinka kohtaan työssäni aina vain haastavampia tehtäviä”, hän kertoo. ”Lisäksi pääsen huomioimaan eri näkökulmia, kun työskentelen monien eri taustaisten ihmisten kanssa. Työkaverit auttavat jaksamaan ja pitämään pilkkeen silmäkulmassa vaikeissakin paikoissa.”