Kotimaisten kielten keskus

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) tehtävänä on suomen ja ruotsin kielten huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus. Kotuksella on laajat kielitieteelliset aineistot ja kirjasto ja viraston yhteydessä toimivat suomen kielen, ruotsin kielen, saamen kielen, viittomakielen ja romanikielen lautakunnat. Kotuksella työskentelee mm. kielenhuoltajia, sanakirjantoimittajia, aineistoasiantuntijoita, informaatikkoja, arkistonhoitajia, kirjastonhoitajia, tietojärjestelmäasiantuntijoita.

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kielen asiantuntijalaitos, joka on perustettu vuonna 1976. Palveluksessamme on 84 henkilöä. Kotuksessa työskentelevillä on yleensä suomen kielen, suomalais-ugrilaisten kielten tai pohjoismaisten kielten akateeminen tutkinto tai tietojenkäsittelyn, kieliteknologian tai hallinnon tutkinto. Koulutustaso on korkea, yli 90 %:lla on korkeakoulututkinto, ja noin 18 %:lla on tohtorin tutkinto. Suurin osa työntekijöistä on vakinaisessa virka- tai työsuhteessa.

Kotuslainen toimii erilaisissa erityisasiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Hän laatii suomen ja ruotsin historiallisia ja nykykielen sanakirjoja, toimii kielenhuoltajana tai kehittää kieliaineistojen saatavuutta ja käytettävyyttä. Kielenhuoltajan työ kohdistuu pääasiassa yleiskieleen, mutta erityisen huomion kohteena ovat myös virkakieli ja EU-kieli. Tavallisimmin kotuslainen työskentelee muutaman hengen ryhmässä. Kotuslainen on hyvin sitoutunut tehtäviinsä ja viihtyy talossa pitkään.

Työmme ovat mielenkiintoisia ja merkittäviä koko suomalaisen yhteiskunnan kieli-ilmaston ja kielenkäytön kannalta. Kotuksella on paljon yhteistyötä erityisesti Pohjoismaiden ja Viron kanssa, mutta myös laajemmin Euroopan vastaavien kielilaitosten kanssa.

Pidämme huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista ja osaamisesta mm. järjestämällä henkilöstökoulutusta, tukemalla henkilöstön pätevöitymistä ja tarjoamalla mahdollisuuksia tuettuun liikuntaan. Kotuslaisella on mahdollisuus myös etätyöskentelyyn.

Kotimaisten kielten keskus sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

Ladataan...
Julkaistu 23.12.2014 klo 9.43, päivitetty 28.8.2020 klo 14.54

Julkaisuja.


 

Yhteystiedot

Kotimaisten kielten keskus, Kotus
Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Vaihde: 0295 333 200
Faksi: 0295 333 219

Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivut

Sosiaalinen media

Twitter