Eivor Sommardahl

Eivor Sommardahl työskentelee erityisasiantuntijana Kotimaisten kielten keskuksessa (Kotuksessa). Hänen aihealueensa on selkeä virkakieli ja viranomaisruotsi.

Olen työskennellyt kielenhuoltajana Kotuksessa suurimman osan aikaa työurastani, ensin yleisessä kielenhuollossa ja sitten virkakielen huoltajana. Työ on ollut hyvin antoisaa ja myös hyvin opettavaista, koska olen saanut tehdä yhteistyötä erilaisten kirjoittajien kanssa – journalistien, opettajien, kirjastonhoitajien, juristien, hoitohenkilöstön, kunnan ja valtion virkamiesten kanssa jne. Kirjoittajat ja heidän tekstinsä ovat tarjonneet minulle arvokkaan näkökulman moniin yhteiskunnan alueisiin.

Kotimaisten kielten keskus yhteiskunnallisena toimijana

– Elämme uudelleenorganisointien ja teknisten mullistusten aikaa. Sen huomaa myös meidän työssämme Kotuksessa. Koska olemme kielessä kuin hämähäkki verkossa, pääsemme usein pohtimaan sekä kielen yksityiskohtia että periaatteellisempia kysymyksiä.

– Parhaillaan käymme mielenkiintoista keskustelua selkeän virkakielen tarpeesta viranomaisissa. Kysymys on tullut ajankohtaiseksi muun muassa siksi, että suuri osa viranomaisten ja kansalaisten vuorovaikutuksesta on siirtynyt verkkoon. Sähköisen palvelun ja vuorovaikutuksen onnistuminen edellyttää, että viranomaiset kirjoittavat selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Selkeän kielen edistämisessä teemme yhteistyötä muun muassa valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hankkeen kanssa ja olemme mukana järjestämässä virkakielen kampanjaa vuosina 2014–2015.

Haluatko kielenhuoltajaksi?

Sen joka haluaa työskennellä kielenhuoltajana, tulee olla hyvin kiinnostunut kielen rakenteesta, mutta myös kielenkäytöstä. Jotta ruotsin kielen huoltaja onnistuisi työssään, tarvitaan ruotsin kielen tai pohjoismaisten kielten akateemisia opintoja, mutta mielellään myös sellaisten alojen tuntemusta kuin viestintä, journalistiikka ja kääntäminen, erityisesti kääntäminen suomesta ruotsiksi. Suomalaisten ruotsin kielen huoltajien tulee osata äidinkieltään, mutta heidän täytyy hallita hyvin myös suomea voidakseen hoitaa työtään kunnolla.

Koska maassamme ei ole ruotsinkielisten kielikonsulttien koulutusta, tämä ammatti täytyy oppia työssä. Siksi se joka haaveilee kielenhuoltajan työstä, tekee viisaasti, jos hän jo opiskeluaikana hakeutuu Kotukseen. Useimmat nykyisistä kielenhuoltajista ovat aloittaneet kielenhuoltajan uransa kesäharjoittelijoina Kotuksessa.