Riina Klemettinen

Työskentelen sanakirjan toimittajana Kielitoimiston sanakirjassa Kotimaisten kielten keskuksessa. Kotukseen löysin tieni jo ennen valmistumistani korkeakouluharjoittelun kautta 2007. Tuntitöiden, sijaisuuksien ja muiden seikkailujen jälkeen sain vakituisen paikan sanakirjamme toimituksessa 2013.

Työssäni pääsen hyödyntämään koulutustani ja soveltamaan yliopistossa oppimiani taitoja joka päivä. Suurin osa työajastani kuluu Kielitoimiston sanakirjan päivittämiseen. Työ sisältää esimerkiksi sana-aineiston keruuta sekä uusien sana-artikkeleiden kirjoittamista ja vanhojen artikkeleiden korjaamista. Varsinaisen sanakirjatyön lisäksi kirjoitan yleistajuisia kielijuttuja ja vastaan erilaisiin kielikysymyksiin.

Tärkeä osa työtä on työyhteisö. Oman toimituksemme lisäksi olen päivittäin yhteydessä Kotuksen kielenhuoltajiin ja muiden sanakirjojen toimittajiin. Eri alojen sanastotyöryhmissä pääsen tekemään yhteistyötä myös itselleni vieraiden alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Kivakaan työ ei voi olla koko elämä. Kotuksessa työ ja vapaa-aika on helppo sovittaa toisiinsa liukuvan työajan ja hyvien etätyömahdollisuuksien ansiosta. Myös lomien ajankohdista sovitaan joustavasti. Työmatkani on pitkä – Hämeenlinnasta Helsinkiin –, ja tällaiset pieniltä kuulostavat asiat sujuvoittavat kiireistä arkea kummasti.