Riitta Eronen

Työskentelen Kotimaisten kielten keskuksessa kielenhuoltajana, jonka vaihtelevista töistä valtaosa liittyy Kielikellon toimittamiseen. Työuran alkuvaiheen tehtävät sanakirjan toimituksessa herättivät yhä elävän kiinnostuksen etenkin uudissanoihin, joita nykyään esitellään myös Kotuksen verkkosivuilla.

Erityisesti Kielitoimiston puhelinneuvonnassa näkyy, miten moninaisia kysymyksiä ja monenlaisissa yhteyksissä kielenkäyttäjät kohtaavat, olipa kyse termeistä, tyylistä tai oikeinkirjoituksesta; virkakielestä, oppikirjasta tai käännöksestä. Kysymyksistä paljastuu usein, mikä kulloinkin on erityisen ajankohtaista ja ehkä laajemminkin selvitettävää kieliasiaa.

Kotuksen selvitykset ja suositukset päätyvät yleisön tietoisuuteen perinteisesti Kielikellon kautta. Lehti on paitsi kielenhuollon tiedotuslehti, myös ikkuna koko Kotuksen työhön: murteisiin, virkakieleen, nimistönhuoltoon... Ikkuna on tietysti auki maailmalle, sieltähän uudet tuulet puhaltavat ja monet aiheet ja virikkeet tulevat – ja yhteistyössä niitä käsitellään. Kielenhuoltajan onkin hyvä olla kiinnostunut yhteiskunnasta ja ennen kaikkea hyväksyä se, että niin maailma kuin kieli sen mukana muuttuvat koko ajan.