Opetushallitus

IIntohimonamme on oppiminen. Kehitämme opetusta ja koulutusta ja edistämme kansainvälisyyttä - jotta jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa.

Hae meille töihin! 

370 OPH:n työntekijää, 50 opetttajaa eri puolilla maailmaa, 6 valtion oppilaitosta.

Opetushallituksessa työskennellään tyypillisesti asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on useimmiten korkeakoulututkinto. Yleisimpiä tutkintoja ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden tai yhteiskuntatieteiden tutkinnot, mutta meille tullaan töihin myös lukuisilla muilla koulutustaustoilla.

Toimitilamme sijaitsevat Helsingin Hakaniemessä.  Teemme joustavasti hybridityötä ja läsnätyöhön on tarjolla viihtyisä monitilaympäristö

Tarjoamme innostavan ja kannustavan työyhteisön, jossa jokainen voi kehittää omaa osaamistaan. Tuemme työn ja vapaa-ajan joustavaa yhteensovittamista työhyvinvoinnin vahvistamiseksi ja huomioimme erilaiset elämäntilanteet.

Tehtävämme viranomaisena

 • laadimme perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä varhaiskasvatuksen perusteet
 • johdamme ammatillisten tutkintojen perusteiden valmistelua ja määräämme tutkinnon perusteet tutkintorakenteeseen kuuluville tutkinnoille
 • osallistumme toimialaamme koskevien säädösten valmisteluun ja
 • annamme säädösten toimeenpanoon liittyviä määräyksiä, ohjeita ja suosituksia.

Lisäksi vastaamme

 • toisen asteen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintarekisterin ylläpidosta
 • kielitutkintojen järjestämisestä
 • opettajien ja koulutoimen muun henkilöstön jatkokoulutuksen järjestämisestä ja rahoittamisesta
 • ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta.

Osallistumme viranomaisena kasvatusta, koulutusta ja kansainvälisyyttä koskevien säädösten valmisteluun ja toimeenpanoon.

Tehtävämme kehittäjänä

Tuemme koulutuksen kehittämistä ja kansainvälisyyden edistämistä

 • kehittämiskumppanuuksilla
 • antamalla resursseja
 • koulutus- ja konsultointipalveluilla
 • koulutuksen kehittämishankkeilla.

Palvelemme tiedolla

Tuemme suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä sitä edistävillä ohjelmilla ja sopimuksilla sekä tuottamalla kansainvälistymiseen liittyvää tietoa. Toimimme EU:n Erasmus+, Euroopan solidaarisuusjoukot- ja Luova Eurooppa -ohjelmien sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus -ohjelman kansallisena toimistona.

Lisäksi:

 • koordinoimme koulutuksen tietojärjestelmä-, rekisteri- ja tietovarantopalveluja
 • tuotamme koulutuksen indikaattoreita ja ennakointitietoa
 • keräämme ja tuotamme tietoa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmästä sekä
 • kehitämme ja tuotamme vähälevikkistä oppimateriaalia.

Tervetuloa meille monipuolisiin työtehtäviin! Alta löydät avoimet työpaikkamme.

Ladataan...
Julkaistu 12.12.2014 klo 12.08, päivitetty 17.5.2022 klo 10.34

Opetushallituksen toimipiste.                                                          

Kuva: Voitto Niemelä.

Yhteystiedot

Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki
Puhelin: 029 533 1000

Opetushallituksen verkkosivut

Sosiaalinen media

Facebook 

Twitter

YouTube