Opetushallitus

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen koulutuksen kehittämisvirasto.

Palveluksessamme on noin 280 henkilöä, joista yli 75 prosentilla on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat filosofian ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot, ja monella on opettaja- tai rehtoritausta. Opetushallituslaiset työskentelevät tyypillisesti eri oppiaineiden ja koulutusalojen asiantuntijoina. Meillä työskentelee myös kaupallisen, juridisen ja tietoteknisen koulutuksen saaneita henkilöitä.

Opetushallitus laatii opetussuunnitelmien ja ammatti- ja näyttötutkintojen perusteet ja kehittää koulutusta erilaisin hankkein. Tuotamme tilasto- ja ennakointitietoa koulutuksesta ja ylläpidämme opiskelijavalintajärjestelmiä.

Opetushallitus vastaa myös ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta ja myöntää valtionavustuksia koulutuksen kehittämishankkeisiin. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä, ja opetushallituslaiset viihtyvät töissä hyvin. Työmme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Henkilöstön työhyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen Opetushallitus panostaa monin tavoin.