Opetushallitus

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen osaamisen kehittämisvirasto, joka vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä. Virasto aloitti toimintansa vuoden 2017 alusta, ja se jatkaa aikaisemman Opetushallituksen sekä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintaa.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös 6 valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Opetushallitus laatii perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille. Kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja. Vastaamme myös ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä.  

Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

10.8.2017
Työskentelen Opetushallituksessa projektikoordinaattorina.
10.8.2017
Työskentelen Opetushallituksessa ohjelma-asiantuntijana.
12.12.2014
Työskentelen opetusneuvoksena Opetushallituksessa.
12.12.2014
Työskentelen yli-insinöörinä Opetushallituksessa.
12.12.2014
Työskentelen opetusneuvoksena Opetushallituksessa.
Ladataan...
Julkaistu 12.12.2014 klo 12.08, päivitetty 12.8.2020 klo 13.02

Opetushallituksen toimipiste.                                                          

Kuva: Voitto Niemelä.

Yhteystiedot

Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki
Puhelin: 029 533 1000

Opetushallituksen verkkosivut

Sosiaalinen media

Facebook 

Twitter

YouTube