Arto Pekkala

Yli-insinööri Arto Pekkala työskentelee Opetushallituksessa Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus -yksikössä.

Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja työskentelee rakennusalan näyttötutkintojen perusteiden ja tutkintotoimikuntien parissa.

”Työni vaihtelee päivittäisestä asiakaspalvelusta laajojen projektien johtamiseen. Työtäni ohjaavat koulutuspoliittiset tavoitteet, mutta erityisen tärkeää on tunnistaa alakohtaiset työelämän muutostarpeet nyt ja tulevaisuudessa.

Työhöni kuuluu paljon neuvotteluita ja yhteydenpitoa opetushallinnon ja työelämän eri tahojen kanssa. Työssä tarvitaankin ennen kaikkea projektinjohtamistaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä suuren asiantuntijajoukon kanssa.

On hienoa olla kehittämässä Suomelle elintärkeää ja laadukasta ammatillista koulutusta. Yhteistyö laajassa asiantuntijaverkostossa kehittää myös omaa osaamista.”