Kristiina Volmari

Opetusneuvos Kristiina Volmari työskentelee Opetushallituksessa Tietopalvelut -yksikön päällikkönä. Yksikkö tuottaa sekä kansallista että kansainvälistä tietoa päätöksenteon ja kehittämisen tueksi.

”Työssäni tarvitaan selkeää ajattelua, aktiivisuutta ja rohkeutta tehdä luovia ratkaisuja.  On motivoivaa päästä vaikuttamaan tiedon muotoutumiseen. Esimiestyö edellyttää, että on kiinnostunut ihmisistä ja heidän kehityksestään.

Pohjakoulutukseltani olen filosofian maisteri. Myöhemmin väittelin tohtoriksi englanninkielisestä yritysviestinnästä. Kansainvälisessä työssä tarvitaan lisäksi hyvää kielitaitoa ja esiintymistaitoa. PISA-tulokset tuovat Suomeen paljon ulkomaisia koulutuksen asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä. Vieraat voivat olla vaativia ja haastavat syvällisillä kysymyksillään.

Työskentely valtiolla velvoittaa antamaan kaikkensa yhteisen edun eteen. Hyvällä, yritteliäällä ja aktiivisella asenteella saa täällä paljon aikaiseksi.”