Sini Piippo

Ohjelma-asiantuntija Sini Piippo työskentelee Opetushallituksen kansainvälistymispalveluissa ja edistää oman työnsä kautta suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistymistä. Hänen vastuualueelleen kuuluvat mm. kehitysyhteistyövaroin rahoitettu Eritrea-ohjelma, EU:n Erasmus+ -ohjelman globaali yhteistyö sekä amerikkalaistaustainen Scholar Rescue Fund -ohjelma, joka tukee kriisialueilta tulevia tutkijoita. Koulutukseltaan Sini on yhteiskuntatieteiden maisteri.

”Tulin taloon korkeakouluharjoittelijaksi syksyllä 2009. Harjoittelujakson jälkeen sain ensin sijaisuuden ja myöhemmin vakituisen paikan. Olen nämä vuodet työskennellyt tässä samassa yksikössä, mutta tehtävät ovat vaihdelleet.

Työssäni tarvitaan ennen kaikkea yhteistyötaitoja ja kykyä hahmottaa olennainen suuresta tietomäärästä. Lisäksi pitää pystyä toimimaan erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä osata kuunnella korkeakoulukentän tarpeita. Työssä täytyy myös sietää yllätyksellisyyttä ja erilaisia paineita.
 
Parasta työssäni ovat monipuoliset ja mielekkäät työtehtävät, mutta ennen kaikkea laaja joukko loistavia, fiksuja työtovereita täällä toimistolla, kansainvälisesti eri verkostoissa ja myös korkeakouluissa. Työn luonne on usein hektistä, mutta silti ilmapiiri on motivoitunut ja huumoriakin riittää. Työllämme on yhteisesti merkitykselliseksi koettu tavoite.
 
Tämänkaltaisessa asiantuntijatyössä on mielestäni tärkeää, että uskaltaa olla avoin ja mahdollisimman helposti lähestyttävä. Tämä on myös oma tavoitteeni. Työ ottaa, mutta myös antaa paljon.”