Opintotuen muutoksenhakulautakunta

Opintotuen muutoksenhakulautakunta on ensimmäinen valitusaste opintotukea ja koulumatkatukea koskevissa asioissa. Lautakunnalta saa hakea muutosta kansaneläkelaitoksen tai korkeakoulun opintotukilautakunnan antamaan päätökseen.

Lautakunta on riippumaton, valtioneuvoston nimittämä. Lautakunta kuuluu opetusministeriön hallinnonalaan. Lautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja, sivutoiminen varapuheenjohtaja ja neljä muuta sivutoimista jäsentä. Lautakunnan toimistossa työskentelee päätoimisesti 10 henkilöä: puheenjohtaja, 6 lakimiestä, 2 notaaria ja 1 toimistosihteeriä.