Valteri – Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus. Valterilla on kuusi toimipistettä (Mikael, Mäntykangas, Onerva, Ruskis, Skilla ja Tervaväylä), jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Tukea omaan lähikouluun

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa oppilaille, heidän perheilleen ja lähityöntekijöilleen tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Palveluistamme hyötyvät yleisen, erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevat lapset ja nuoret. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni oppilas voi käydä koulua omassa kotikunnassaan ja lähikoulussaan. Valterin palveluita on mahdollista saada sekä suomen- että ruotsinkielisinä.

Moniammatillisella yhteistyöllä ja oppimista tukevalla kuntoutuksella tuemme lapsen ja nuoren oppimista sekä edistämme hänen toimintakykyään koulunkäynnin eri vaiheissa. Meiltä löydät vahvaa osaamista molemmista ja palvelumme perustuvat niiden hyödyntämiseen. Tukipalvelu voi sisältää esimerkiksi kartoitus- ja ohjauskäyntejä, arviointi- ja tukijaksoja. Tarjoamme lisäksi työnohjausta ja koulutusta.

Kuntakumppanuus

Työskentelemme kuntien ja koulujen kumppanina yleisen, tehostetun ja erityisen tuen järjestämiseksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Kumppanuusmallissa tuomme moniammatillisen opetuksen, oppimisen ja koulunkäynnin sekä niitä tukevan kuntoutuksen osaamisemme osaksi lähikoulun arkea.
Yhteistyön sisältö rakentuu kunnan ja koulun tarpeiden pohjalta.

Tutkimus- ja verkostoyhteistyö

Osallistumme yhdessä eri tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tutkimushankkeisiin, joissa selvitetään lasten ja nuorten oppimiseen, toimintakykyyn ja kuntoutukseen vaikuttavia tekijöitä.

Ladataan...
Julkaistu 5.4.2016 klo 17.19, päivitetty 17.8.2020 klo 14.28

Valterin logo.

Hyvää tietää meistä

Tutustu uratarinoihin Valterin verkkosivuilla.

Yhteystiedot

Valterin verkkosivut

Sosiaalinen media

Facebook