Valteri – Ratkaisuja oppimisen ja osallistumisen haasteisiin

Valteri on Opetushallituksen toimialaan kuuluva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus. Valterilla on kuusi toimipistettä, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Toimipisteet ovat

  • Mikael
  • Mäntykangas
  • Onerva
  • Ruskis
  • Skilla
  • Tervaväylä

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa oppilaille, heidän perheilleen ja lähityöntekijöilleen tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Palveluistamme hyötyvät yleisen, erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevat lapset ja nuoret. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni oppilas voi käydä koulua omassa kotikunnassaan ja lähikoulussaan.

Valterista löytyy asiantuntemusta autismin kirjoon, neuropsykiatrisiin häiriöihin, kieleen ja kommunikointiin, kuulemiseen, näkemiseen, liikkumiseen ja motoriikkaan, neurologisiin tai muihin pitkäaikaissairauksiin sekä monitarpeisuuteen liittyviin tuen tarpeisiin.

Tukea omaan lähikouluun

Moniammatillisella yhteistyöllä ja oppimista tukevalla kuntoutuksella tuemme lapsen ja nuoren oppimista sekä edistämme hänen toimintakykyään koulunkäynnin eri vaiheissa. Meiltä löydät vahvaa osaamista molemmista ja palvelumme perustuvat niiden hyödyntämiseen.

Vahvuutta ammattitaitoon ja osaamiseen

Osaava ammattihenkilöstö on ensiarvoisen tärkeä tuki lapsen ja nuoren koulupolulla. Koulutus-, konsultaatio- ja työnohjaus¬palvelumme vahvistavat oppilaan oppimista, koulunkäyntiä ja niitä tukevan kuntoutuksen osaamista. Kehitämme jat¬kuvasti uusia palvelumuotoja opetuksen muuttuviin tarpeisiin.

Ideoita suunnitteluun ja kehittämiseen

Toimimme aktiivisesti oppimista ja koulunkäyntiä kehittävissä hankkeissa ja verkostoissa kotimaassa ja kansainvälisesti. Tarjoamme kunnille kumppanuusyhteistyötä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäynnin ja opetuksen toteuttamiseksi lähikouluissa.

Kuntakumppanuus

Työskentelemme kuntien ja koulujen kumppanina yleisen, tehostetun ja erityisen tuen järjestämiseksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Kumppanuusmallissa tuomme moniammatillisen opetuksen, oppimisen ja koulunkäynnin sekä niitä tukevan kuntoutuksen osaamisemme osaksi lähikoulun arkea.
Yhteistyön sisältö rakentuu kunnan ja koulun tarpeiden pohjalta. Se voi sisältää esimerkiksi kartoitus- ja ohjauskäyntejä, arviointi- ja tukijaksoja, työnohjausta ja koulutusta.

Tutkimus- ja verkostoyhteistyö

Osallistumme yhdessä eri tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tutkimushankkeisiin, joissa selvitetään lasten ja nuorten oppimiseen, toimintakykyyn ja kuntoutukseen vaikuttavia tekijöitä.

Ladataan...
Julkaistu 5.4.2016 klo 17.19, päivitetty 5.4.2016 klo 17.37