Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mäntykangas

Kuopiossa sijaitseva Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas tarjoaa tukea ja ohjausta yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille, heidän perheilleen sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille. Ohjaustoiminnassamme olevat oppilaat ovat eri tavoin tukea tarvitsevia. Mäntykankaalla oppiminen ja kuntoutus muodostavat tiiviin kokonaisuuden oppilaiden arjessa. Oppimis- ja ohjauskeskuksen yhteydessä toimii myös Mäntykankaan koulu, jossa voi opiskella esi-. perus- ja lisäopetuksessa.

Kehitämme ja hyödynnämme osaamistamme tukeaksemme oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä omassa lähikoulussa.  Täydennämme osaamisellamme Valteri-verkoston asiantuntijuutta ja toimimme asiantuntijoina myös muissa verkostoissa.

Vieraile myös kotisivuillamme!