Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael palvelee tukea tarvitsevia oppilaita, heidän perheitään sekä ammattihenkilöstöä. Tehtävämme on tukea lasten ja nuorten mahdollisuutta opiskella omissa lähikouluissaan. Kasvatusalan henkilöstölle tarjoamme koulutus- ja konsultaatiopalveluja. Oppilaille tarjoamme joustavia opetuspalveluja sekä oppimisen tukea mm. tukijaksoja, valmennusta ja tukikeskusteluja. Toimintaamme kuuluu myös oppimista tukeva kuntoutus. Tuotamme oppimateriaaleja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin.

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael kuuluu Opetushallituksen toimialaan ja on osa valtakunnallista oppimisen ja koulunkäynnin tuen Valteri-verkostoa.

Mikaelin henkilökuntaan kuuluu monen alan ammattilaisia. Kasvatus-, kuntoutus- ja sosiaalialan työtehtävien lisäksi toimisto-, ravitsemis-, vaatehuolto- sekä vahtimestaripalvelut tuotetaan omassa talossa.

Mikael-koululla on pitkät perinteet jo vuodesta 1893 alkaen. Mikael-koulu tarjoaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille luokkamuotoista yksilöllistä opetusta sekä oppimista tukevaa kuntoutusta. Koulussa toimivat ryhmät perusopetuksessa sekä esi- ja lisäopetuksessa. Oppilainamme opiskelee lapsia ja nuoria, joilla on kieleen ja vuorovaikutukseen liittyviä oppimisen vaikeuksia. Oppimisen haasteina on usein lisäksi sosiaalisia, psykiatrisia ja neurologisia pulmia.

Mikaelissa on mahdollisuus myös tuettuun asumiseen. Oppilaskodin turvallinen ja ohjattu asumisympäristö on tärkeä osa oppilaskodissa asuvien vapaa-aikaa ja kuntouttavaa arkea. Asumispalveluja tarjotaan sekä omassa koulussa, että muissa oppilaitoksissa opiskeleville tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.
 
Työmme on mielenkiintoista, vaihtelevaa ja vastuullista. Käytössämme ovat nykyaikaiset ja jatkuvasti kehittyvät työvälineet. Toteutamme avointa, osallistavaa ja jaettua johtajuutta. Pidämme jatkuvasti huolta henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta. Henkilöstöllä on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä työssään ja vaikuttaa työhönsä liittyviin asioihin.

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelin toimipaikka sijaitsee Mikkelissä. Palveluja tarjoamme laajalle alueelle koko maassa ja monet Mikaelin ammattilaiset tekevätkin paljon matkatöitä.

Julkaistu 9.12.2014 klo 12.27, päivitetty 7.4.2016 klo 14.30

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael

Hyvä tietää meistä

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael tukee lähikouluperiaatetta ja toimii kasvatuskumppanina perheille ja kasvatusalan ammattihenkilöstölle. Mikael-koulu tarjoaa luokkamuotoista erityisopetusta sekä oppimista tukevaa kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Opetusta järjestetään esiopetuksena, perusopetuksena, lisäopetuksena ja lukion suorittamista edistävänä opetuksena.

Yhteystiedot

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael
Liuskekatu 1
50130 Mikkeli

Puh.vaihde 029 533 2121

Yhteyshenkilö

rehtori Anne Korhonen
Puh. 050 550 7024

Mikael koulun kotisivut.

Mikael koulu Facebookissa.