Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä on valtion ylläpitämä erityiskoulu sekä oppimis- ja ohjauskeskus, joka sijaitsee Oulussa. Koululla on kaksi yksikköä: Lohipato ja Merikartano.
 
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylän toiminta on valtakunnallista. Toiminnan painopiste on pohjoisen Suomen alueella. Osa oppilaista asuu kouluviikot Tervaväylän oppilaskodeissa pitkien koulumatkojen takia.
 
Oppilaiden erityisen tuen tarve aiheutuu ensisijaisesti kielellisistä erityisvaikeuksista, kuuroudesta tai vaikeasta huonokuuluisuudesta, liikuntavammaisuudesta liitännäisongelmineen sekä neurologisista sairauksista ja autismin kirjoon liittyvistä haasteista.
 
Tervaväylän toiminnan painopiste on erityisopetuksessa ja sitä tukevissa kuntoutus-, hoito- ja tukipalveluissa. Tukijaksojen kautta tuetaan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opiskelua lähikoulussa.
 
Kaikessa toiminnassa on työtä tutkiva ja kehittävä ote. Tätä kautta kehitetään opetus-, kuntoutus- ja hoitomenetelmiä, opetus- ja kuntoutussuunnitelmia sekä testataan alan teoreettisen tutkimuksen tuomaa tietoa käytäntöön. Työn tuloksena syntyy myös uutta oppimateriaalia ja kirjallisuutta.