Saamelaisalueen koulutuskeskus SAKK

Saamelaisalueen koulutuskeskus eli lyhyesti SAKK, on ainutlaatuinen toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta suomeksi ja saameksi sekä edistää saamelaiskulttuuria koko saamelaisalueella. Koulutus- ja tutkimusyhteistyö ulottuu saamelaisalueen valtioiden lisäksi erityisesti pohjoisten alkuperäiskansojen maailmaan.

Oppilaitoksen päätoimipaikka sijaitsee monikulttuurisessa Inarin kirkonkylässä. Muut toimipaikat ovat Ivalossa, Kaamasen Toivoniemessä ja Enontekiön Hetassa.

Saamelaisalueen koulutuskeskus pyrkii toteuttamaan kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita sekä edistämään perinteisen kulttuuri- ja elinkeinoperustaisen osaamisen yhdistämistä nykyaikaisen yhteiskunnan vaatimaan osaamiseen.

                                                                 *****

Hutkás čovdosat, ođđa teknologiija ja árktalaš design giehtalagaid árbevirolaš sámi ealáhusaiguin.

Sámi oahpahusguovddáš (SOG) lea ámmátdási oahppolágádus ja mii ordnet máŋggalágan ámmátskuvlejumi suoma- ja sámegillii. Skuvlejumi bokte SOG lea mielde ovddideamen sámegielaid ja -kultuvrra olles Sámis. Sámi oahpahusguovddážis lea skuvlen- ja dutkanovttasbargu miehtá Sámi ja maiddái davviguovllu stáhtaiguin ja eamiálbmogiiguin.

Oahppolágádusa doaibmabáiki lea Anár. Eará doaibmabáikkit leat Avvilis, Gápmasis (Doaivunjárga) ja Eanodagas.

Sámi oahpahusguovddáš geahččala čuovvut buot doaimman bistevaš ovdáneami prinsihpaid ja ovddidit árbevirolaš máhtu ja dálá servodaga máhttindárbbuid ovttastahttima.