Suomen Akatemia

Suomen Akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa.

  • Rahoitamme tieteellistä tutkimusta, tutkijankoulutusta ja tutkimusympäristöjen kehittämistä avoimen haun ja kilpailun kautta.
  • Toimimme asiantuntijana kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
  • Keräämme ja analysoimme ainestoa tieteestä ja tieteen tekemisestä.
  • Hoidamme muita meille annettuja asiantuntijatehtäviä.

Suomen Akatemia tukee korkealaatuista, vastuullista ja vaikuttavaa tutkimusta kaikilla tieteen ja tutkimuksen aloilla sekä sen hyödyntämistä yhteiskunnan parhaaksi. Tähtäämme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy.

Vahvistamme tutkimuksen vaikuttavuutta ja tieteen uudistumista rohkaisemalla tutkijoita laatimaan perinteisiä rajoja rikkovia ja riskejä sisältäviä, mutta tieteellisesti korkeatasoisia tutkimussuunnitelmia.

Tuotamme laadukkaita aineistoja ja analyyseja, joilla vahvistamme tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Tietoaineistoja kokoamalla ja avaamalla tuemme myös suomalaisen yhteiskunnan osaamiseen perustuvaa uudistamista. Lisäksi teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Akatemian hallintovirastossa työskentelee noin 140 henkilöä.

Ladataan...
Julkaistu 14.11.2014 klo 12.57, päivitetty 11.8.2023 klo 10.00

Suomen Akatemian toimipiste, Hakaniemen virastotalo.

Kuva: Anita Westerback.

Hyvä tietää meistä

Akatemian työntekijänä saat seurata tieteen uusimpia edistysaskelia ja työskennellä johtavien tieteen asiantuntijoiden kanssa: akatemialaiset tekevät tiivistä yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten sekä kansallisten ja kansainvälisten rahoittajaorganisaatioiden kanssa.

Yhteystiedot

Hakaniemenranta 6
00531 Helsinki
Vaihde: 029 533 5000

Sosiaalinen media

LinkedIn

Twitter

Youtube