Suomen Akatemia

Suomen Akatemia on valtion tutkimusrahoitusorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2015 rahoitamme tutkimusta 405 miljoonalla eurolla. Helsingin Hakaniemessä sijaitsevassa hallintovirastossamme työskentelee 140 virkamiestä.

Suomen Akatemia on tieteen ja hallinnon ammattilaisten aktiivinen ja arvostettu työpaikka. Olemme yksi Suomen keskeisimmistä tiedepoliittisista asiantuntijoista ja tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden olla edistämässä korkeatasoista tutkimusta sekä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tavoitteemme on, että Suomen Akatemia koostuu parhaista mahdollisista asiantuntijoista, ja haluamme vastaavasti tarjota heille parhaat mahdolliset puitteet.

Akatemian menestyksen takana on laaja joukko monipuolisia ja kunnianhimoisia alansa asiantuntijoita. Meillä työskentelee muun muassa tiedeasiantuntijoita, ohjelmapäälliköitä, projektisihteereitä, taloussuunnittelijoita, tiedottajia ja toimistosihteereitä. Joukkoa täydentävät Akatemian rahoitusta saavat tutkijat, jotka työskentelevät yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Akatemiassa on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä työtehtävissään sekä vahvistaa osaamistaan. Tavoitteena on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, joka viihtyy työssään. Työhyvinvointi on meille tärkeä asia, ja pidämme siitä huolta niin kulttuurin, liikunnan kuin arkisen ergonomiankin keinoin. Virastossamme noudatetaan joustavaa työaikaa, ja Akatemiassa on mahdollista tehdä etätyötä.

Akatemian työntekijänä saat seurata tieteen uusimpia edistysaskelia ja työskennellä johtavien tieteen asiantuntijoiden kanssa: akatemialaiset tekevät tiivistä yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten sekä kansallisten ja kansainvälisten rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Akatemia on myös kansainvälinen työpaikka, sillä se osallistuu ulkomaisten tiede- ja tutkimusorganisaatioiden toimintaan, toimii kansallisena edustajana EU:n tutkimuksen puiteohjelmissa sekä edustaa Suomea monissa kansainvälisissä tiedejärjestöissä.

Vuoden 2014 lopussa akatemialaisista oli naisia 70,6 prosenttia ja miehiä 29,4 prosenttia. Keski-ikä oli 48,8 vuotta. Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä oli 66,4 prosenttia, ja yleisin koulutusaste oli tutkijankoulutusaste: tohtorintutkinto oli 38,5 prosentilla työntekijöistä.