Liisa Savunen

FT, dosentti Liisa Savunen työskentelee Suomen Akatemiassa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikön johtajana.

”Työskentelen tiedepolitiikan ja tutkimushallinnon parissa. Vastuulleni kuuluu KY-yksikön tulosvastuullinen johtaminen henkilöstöhallintoineen. Vastaan osaltani myös KY-toimikunnan työskentelystä. Työnkuvaani kuuluu siten sekä hallinnollisia tehtäviä että kotimaista ja kansainvälistä tiedepolitiikkaa erityisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Osallistun myös Akatemian kansainväliseen yhteistyöhön, ja EU-tehtävät sekä pohjoismainen yhteistyö vievät myös ulkomaille. Tyypillistä työpäivää ei ole olemassakaan.”

”Tehtävässäni vaaditaan vahvaa kokemusta ja näyttöä henkilöstöjohtamisesta sekä ymmärrystä tiedepolitiikan linjauksista. Yksikön johtajalla täytyy olla käsitys myös eurooppalaisesta ja pohjoismaisesta tutkimusrahoituksesta sekä yliopistojen toiminnasta ja profiloitumisesta. Tiede, tutkimus ja tiedepolitiikka ovat aina kiinnostaneet minua, ja työssäni parasta on mahdollisuus toimia tieteen hyväksi.”

”Suomen Akatemia on hyvä työnantaja, jossa perusasiat ovat erittäin hyvin kohdallaan. Työkulttuuri ja henkilöstöpolitiikka ovat kunnossa, ja työntekijä saa tukea tehtävissään. Akatemiassa organisaatio- ja hierarkiatasoja on vähän. Sen vuoksi uranousu on tietyllä tapaa rajoitettua, mutta omassa tehtävässään osaamistaan voi laajentaa jatkuvasti.”