Riitta Hänninen

Yo-merkonomi Riitta Hänninen työskentelee henkilöstösihteerinä Suomen Akatemian hallintoyksikössä.

”Työnkuvaani kuuluvat erilaiset henkilöstöasiat, ja tehtävien kirjo on laaja. Toimin Kieku-henkilöstöhallintajärjestelmän pääkäyttäjänä. Työtehtäviin kuuluu oleellisena osana myös ohjeistus ja neuvonta palvelussuhdeasioissa, opastus Kieku-portaalin käytössä sekä tiivis yhteydenpito Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen (Palkeet). Henkilöstösihteerin tehtävässä vaaditaan pitkäjänteisyyttä, organisointikykyä, joustavuutta sekä avoimuutta uusille asioille. Siitäkään ei ole haittaa, jos on ihmisenä ulospäinsuuntautunut ja helposti lähestyttävä.”

”Tavalliseen työpäivääni kuuluu paljon sähköposteja, minkä lisäksi neuvon työntekijöitä eri puolilla taloa. Viime vuosina tehtävieni sisältö ja prosessit ovat muuttuneet paljon, joten aika ei käy pitkäksi eikä työssä pääse puutumaan. Työssäni parasta onkin sen monipuolisuus. Pienessä virastossa työnkuva on laajempi kuin suuressa, sillä siihen sisältyy henkilöstöhallinnon koko kirjo. Tehtävät ovat kehittyneet haastavammiksi vuosien saatossa.”

”Suomen Akatemia on hyvä työnantaja, mistä kertoo jo se, että olen viihtynyt talossa 15 vuotta. Alun perin tulin tänne jo 30 vuotta sitten, mutta välissä olen ehtinyt työskennellä myös yksityisellä puolella sekä muissa virastoissa. Kun käy välillä muualla, osaa arvostaa asioita eri näkökulmasta. Työhyvinvointiin on panostettu, ja siitä pidetään huolta niin kulttuurin, liikunnan kuin arkisen ergonomian keinoin. Akatemiassa on joustavat työaikaliukumat sekä mahdollisuus tehdä etätöitä, jolloin tiettyihin tehtäviin voi keskittyä ilman häiriötä. Myös talon sisäisiä koulutuksia järjestetään paljon, ja niihin kannustetaan osallistumaan, samoin muualla pidettäviin koulutuksiin. Näin ammattitaito pysyy yllä, ja samalla pääsee tutustumaan ihmisiin ja verkostoitumaan.”