Suomen Akatemia

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2017 rahoitamme tutkimusta 437 miljoonalla eurolla. Tutkimusrahoituksellamme rahoitetaan vuosittain 2700 henkilötyövuotta yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Akatemian hallintovirastossa työskentelee noin 140 henkilöä.

Suomen Akatemia on tieteen ja hallinnon ammattilaisten aktiivinen ja arvostettu työpaikka. Olemme yksi Suomen keskeisimmistä tiedepoliittisista asiantuntijoista ja tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden olla edistämässä korkeatasoista tutkimusta sekä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tavoitteemme on, että Suomen Akatemia koostuu parhaista mahdollisista asiantuntijoista, ja haluamme vastaavasti tarjota heille parhaat mahdolliset puitteet.

Akatemian menestyksen takana on laaja joukko monipuolisia ja kunnianhimoisia alansa asiantuntijoita. Meillä työskentelee muun muassa tiedeasiantuntijoita, ohjelmapäälliköitä, projektisihteereitä, taloussuunnittelijoita, tiedottajia ja toimistosihteereitä. Joukkoa täydentävät Akatemian rahoitusta saavat tutkijat, jotka työskentelevät yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Akatemiassa on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä työtehtävissään sekä vahvistaa osaamistaan. Tavoitteena on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, joka viihtyy työssään. Työhyvinvointi on meille tärkeä asia, ja pidämme siitä huolta niin kulttuurin, liikunnan kuin arkisen ergonomiankin keinoin. Virastossamme noudatetaan joustavaa työaikaa, ja Akatemiassa on mahdollista tehdä etätyötä.

Akatemian työntekijänä saat seurata tieteen uusimpia edistysaskelia ja työskennellä johtavien tieteen asiantuntijoiden kanssa: akatemialaiset tekevät tiivistä yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten sekä kansallisten ja kansainvälisten rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Akatemia on myös kansainvälinen työpaikka, sillä se osallistuu ulkomaisten tiede- ja tutkimusorganisaatioiden toimintaan, toimii kansallisena edustajana EU:n tutkimuksen puiteohjelmissa sekä edustaa Suomea monissa kansainvälisissä tiedejärjestöissä.

Vuoden 2016 lopussa akatemialaisista oli naisia 70,5 prosenttia ja miehiä 29,5 prosenttia. Keski-ikä oli 49,1 vuotta. Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä oli 70,5 prosenttia, ja yleisin koulutusaste oli tutkijankoulutusaste: tohtorintutkinto oli 39,6 prosentilla työntekijöistä.
 

Julkaistu 14.11.2014 klo 12.57, päivitetty 14.5.2020 klo 9.55

Suomen Akatemian toimipiste, Hakaniemen virastotalo.

Kuva: Anita Westerback.

Hyvä tietää meistä

Akatemian työntekijänä saat seurata tieteen uusimpia edistysaskelia ja työskennellä johtavien tieteen asiantuntijoiden kanssa: akatemialaiset tekevät tiivistä yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten sekä kansallisten ja kansainvälisten rahoittajaorganisaatioiden kanssa.

Yhteystiedot

Hakaniemenranta 6
00531 Helsinki
Vaihde: 029 533 5000

Sosiaalinen media

www.facebook.com/SuomenAkatemia
twitter.com/SuomenAkatemia

Youtube

www.facebook.com/Tietysti.fi
twitter.com/TietystiFi