Ylioppilastutkintolautakunta (YTL)

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta ja järjestämisestä sekä tutkinnon toimeenpanosta. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää ylioppilastutkintolautakunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunta vastaa tutkinnon kokeiden sisällöistä, kehittämisestä ja koesuoritusten arvioinnista. Tällä hetkellä lautakunnassa on 38 jäsentä. Lisäksi lautakunnalla on oikeus ottaa koesuoritusten arvostelua ja koetehtävien laadintaa varten apujäseniä. Tällä hetkellä arvostelutyöhön osallistuvia apujäseniä on noin 350. Sekä jäsenet että apujäsenet ovat sivutoimisia.

Tutkinnon toimeenpanon organisointia ja teknistä toteutusta sekä hallintoa ja yhteydenpitoa lukioihin hoitaa lautakunnan kanslia. Kansliassa työskentelee noin 30 virkamiestä, joista osa kehittää erityisesti sähköistä ylioppilastutkintoa.

Ylioppilastutkinnon tehtävänä on selvittää, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Ylioppilastutkinnon suorittaminen antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ylioppilaskokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Ylioppilaaksi valmistuu vuosittain noin 30 000 kokelasta, yksittäisiä koesuorituksia kertyy yli 200 000.

Ylioppilastutkinto on Suomen koulutusjärjestelmän keskeinen vaikuttaja. Työ ylioppilastutkintolautakunnassa vaatii tarkkuutta ja vastuullisuutta. Lisäksi tutkinnon toimeenpano ja arvostelutyö edellyttävät vaativan aikataulun noudattamista. Tutkinnon kehittäminen vaatii sekä lautakunnan jäsenistöltä että kanslian henkilökunnalta jatkuvaa kouluttautumista. Lisäksi lautakunnan jäsenet ja virkamiehet antavat ylioppilastutkintoon liittyvää koulutusta.

Ylioppilastutkintoa kehitetään jatkuvasti ja määrätietoisesti rinnakkain lukion opetussuunnitelmien kanssa. Tällä hetkellä päähuomio on tutkinnon asteittaisessa sähköistämisessä, arvosanojen vertailukelpoisuuden parantamisessa sekä äidinkielen ja matematiikan kokeiden uudistamisessa.

Tutkinto herättää jatkuvasti runsaasti mielenkiintoa. Viestimme aktiivisesti verkkosivujemme ja sosiaalisen median kautta sekä tuotamme tilastotietoa ylioppilastutkinnosta esimerkiksi tutkijoiden käyttöön. Sidosryhmiämme ovat mm. lukiot, koulutuksen järjestäjät, tutkijat, järjestöt ja media.

14.10.2014
Työskentelen virastomestarina ylioppilastutkintolautakunnassa.
14.10.2014
Työskentelen ylioppilastutkintolautakunnassa tutkintosihteerinä.
14.10.2014
Työskentelen ylioppilastutkintolautakunnan kansliassa tutkinnon sähköistämisprojektin projektipäällikkönä.
14.10.2014
Työskentelen ylioppilastutkintolautakunnan kansliassa tutkintosihteerinä.
13.10.2014
Työskentelen ylioppilastutkintolautakunnassa rekisterinhoitajana.
Ladataan...
Julkaistu 14.10.2014 klo 12.46, päivitetty 18.8.2020 klo 15.03

Ylioppilastutkintolautakunnan työntekijöitä toimistossa.

Hyvä tietää meistä

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta ja järjestämisestä sekä tutkinnon toimeenpanosta. Lautakunta vastaa tutkinnon kokeiden sisällöistä, kehittämisestä ja koesuoritusten arvioinnista.

Yhteystiedot

YTL:n toimipiste sijaitsee Helsingin Kalasatamassa.

Suvilahdenkatu 10 B
 00580 Helsinki

Puh: 0295 338 200

Sosiaalinen media

Facebook

Twitter